Brožúra – Paulína Jaricotová – Zakladateľka Diela šírenia viery

//Brožúra – Paulína Jaricotová – Zakladateľka Diela šírenia viery

Dňa 22. mája 2022 bola blahorečená Paulína Mária Jaricotová, zakladateľka Živého ruženca. Brožúra opisuje jej život od narodenia v Lyone až po smrť a jej celoživotné pôsobenie v Lyone. Paulína bola veľká podporovateľka misií horliteľka modlitby ruženca. Brožúra tiež opisuje jej hlbokú vieru a úctu k eucharistii a chudobným.

Brožúra, Formát A6, 48 str.

2023-01-23T13:51:33+01:00