Ruženec 02/2021

/, Uncategorized/Ruženec 02/2021

Na začiatku minulého roka nik netušil, že vypukne pandémia, ktorá radikálne zasiahne naše životy. Opäť si naplno uvedomujeme ľudskú krehkosť, ale aj zodpovednosť za dianie okolo nás a za náš svet. Keď sme v marci pred rokom so zatajeným dychom sledovali tragické správy z Talianska o veľkom množstve úmrtí spôsobených chorobou COVID-19, možno sme si aj mysleli, že je to od nás stále dosť ďaleko a že pred najhorším sa nám podarí uchrániť… Ako budovať spoločenstvo aj napriek tejto kríze sa dočítane na strane 6 a 7.

Kňazi nastúpili do nemocníc – mladí kňazi Košickej arcidiecézy aktívne oslovili nemocnice s ponukou dobrovoľnej služby pre výpomoc počas pandémie. Zo spontánnej aktivity dobrovoľníctva sa ešte v januári v Prešove a v Košiciach sformovala prvá skupina kňazov. Viac sa dočítate na strane 4.

V rubrike Viera v umení na strane 31 až 35 sa dočítate, že v predchádzajúcich číslach Ruženca sme sa stretli s Archou zmluvy a Šalamúnovým trónom ako predobrazmi Panny Márie. Kresťanská teológia chápala Starý zákon ako plný predobrazov tajomstva Ježiša Krista, ktorý je ich naplnením. Tento typologický výklad začal už samotnými svätopiscami. Čo hovorí o Ježišovi, Kainovi a Ábelovi sa dočítate v našom článku.

Na strane 2 až 3 nájdete modlitbu v čase epidémie pred ikonou SALUS POPULI ROMANI – POPULI CASSOVIENSIS.

Na strane 4 nášho časopisu nájdete aktuálnu ponuku na Ružencový stolový kalendár na tento rok 2021.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 6 časťou na strane 10 a 12. V nej sa dočítate, že Starší sú prínosom pre celú spoločnosť. Pomáhajú v rodinách. Prinášajú radosť, pokoj, svoje životné skúsenosti a múdrosť. Dokážu sa odovzdávať iným, vedia poradiť, pracujú nezištne na rôznych programoch. Plným priehrštím rozdávajú lásku. Majú pochopenie pre problémy a potreby iných, dokážu pomôcť v núdzi.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 24 až 27 vám prinášame článok o tom, ako sa pakistanská rodina modlí za blahorečenie svojho syna, ktorý bol zabitý, keď bránil samovražednému útočníkovi vstúpiť do preplneného Kostola sv. Jána v Youhanabade, v kresťanskej štvrti v meste Lahore.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 13 až 16, opisuje Znamenie kríža. Prečo sa značiť znamením kríža, aký význam má prežehnávanie sa počas svätej omše a aký má svoj bohatý biblický pôvod.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Svätá Božia Rodička na str. 20 – 23

Čo vyjadruje slovné spojenie Oddeliť zrno od pliev sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Veľké postavy viery III.

– pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Vášne a emócie v Biblii

– mariánske soboty

2021-09-22T15:58:05+02:00