Ruženec 03/2020

/, Uncategorized/Ruženec 03/2020

Z akých dôvodov vznikla socha Ružencovej Panny Márie a aká je jej symbolika sa dočítate na strane 6 až 9.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 18 až 21, opisuje osemnástu kapitolu Jánovho evanjelia. Proces pred Pilátom je nielen popisom historickej udalosti, ale je aj literárnym a teologickým skvostom. Viac na strane 14 až 18.

Na strane 26. – 27 sa v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná panien. Panna Mária tak veľmi milovala Pána, že sa mu úplne dala k dispozícii. Práve s odovzdanosťou do Božej vôle úzko súvisí aj jej panenstvo.

V biblických drobničkách sa dozvieme viac o slovnom spojení „Márnosť nad márnosť“ na strane 28.

Kongregácia sestier Nepoškvrneného počatia sa nachádza v štáte Burkina Faso vo vnútrozemí západnej Afriky. Túto krajinu neustále trýzni neutíchajúce násilie a terorizmus. No sestry žijúce v tejto komunite naďalej ostávajú stáť pri svojich ľuďoch, aby vydali dôležité svedectvo viery a milosrdnej lásky. V obnovenom seriály „Viera vo svete“ si môžete prečítať ako sestričky pomáhajú utečencom na strane 10 – 13.

Na str. 22 – 25 si môžete prečítať rozhovor s Dominikom Letzom, ktorý v rámci slovenskej provincie Rehole kazateľov pôsobí aj ako promótor pre beatifikácie a kanonizácie.

Viera v umení nám ponúka deväť scén z Jánovho života, z ktorého sa zachovalo množstvo legiend. A niektoré našli odozvu aj v umení. Našim sprievodcom na str. 31 – 35 bude taliansky maliar Francescuccio Chhissi.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia do Dolného Smokovca, ktoré budú na tému: „Blahoslavenstvá II. časť.“ Bližšie info na str. 21.

Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 21. marca nájdete na strane 2.

Pozvánku na tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať 16. mája v kostole dominikánov nájdete na strane 36.

2021-09-22T15:26:00+02:00