Ruženec 04/2021

/, Uncategorized/Ruženec 04/2021

Rehoľa kazateľov otvorila 6. januára jubilejný rok pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Dominika, ktorý sa skončí slávnosťou Zjavenia Pána v roku 2022. Magister rehole, brat Filipínskej provincie, Gerard Francisco Timoner, podrobne popisuje evanjelizačný impulz tejto udalosti v rozhovore na strane 8 a 9.

Pápež František v Iraku: Vy všetci ste bratia. To je názov článku, ktorý vám prinášame na strane 5 až 7. V ňom sa dočítate, že Irackí kresťania podstúpili obrovské utrpenie obzvlášť v rokoch 2014–2017, keď rozsiahle časti krajiny vojensky ovládla teroristická organizácia Islamský štát v Iraku a Sýrii (ISIS). Viac v spomínanom článku.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme už 8 časťou na strane 11 a 12. V nej píšeme na tému „Krásna staroba“. Určite mnohí z nás poznáme to, že ľudia majú obavu zo starnutia, z toho, že stratia kontakty, že ich telo bude postupne slabnúť, nedokážu už toľko urobiť ako pred rokmi, boja sa chorôb a mnohí aj toho, že príde doba, že budú niekomu na obtiaž. Viac v spomínanom článku.

V minulom čísle Ruženca sme si všimli biblické korene úkonu kajúcnosti. Už Starý zákon pozná verejné i osobné vyznanie hriechov. Teraz sa na chvíľu zastavme pri formálnej stránke úkonu kajúcnosti, ktorý sa môže pri sv. omši vyjadriť rôznymi formami. Confiteor, Kyrie, Asperges – zopár cudzích slov v liturgii, o ktorých sa viac dočítate v rubrike „Biblické okienko“ na str. 13 až 17.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 18 až 21 vám prinášame článok o biskupovi Luizovi Fernandovi Lisboa, ktorý nikdy nezabudne na posledné roky v diecéze Pemba, ktoré boli poznačené vojnou na území provincie Cabo Delgado a ustavičnými teroristickými útokmi. V rozhovore pre pápežskú organizáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi biskup Lisboa, ktorého nedávno pápež František preložil do diecézy v brazílskom spolkovom štáte Espirito Santo, bilancuje čas prežitý v Mozambiku. Táto portugalsky hovoriaca africká krajina je jednou z najchudobnejších na svete…

Z pútnických miest sme navštívili Butkov. Najmladšie pútnické miesto Slovenska v jednej z najmladších diecéz Slovenska, a predsa veľmi živé, rýchlo sa rozvíjajúce a priťahujúce pútnikov z blízka i z ďaleka, vzniklo na vrchu Butkov (765 m n. m.) na okraji Strážovských vrchov pri obci Ladce (na strednom Považí). Viac na str. 27 a 29.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka Kristova na str. 22 – 24.

Z rôznych časových náznakov roztrúsených po celej Božskej komédii možno Danteho alegorickú púť peklom, očistcom a rajom datovať do roku 1300 – čo bol vôbec prvý jubilejný rok v dejinách Cirkvi, ktorý vyhlásil pápež Bonifác VIII. Viac sa dočítate v článku Danteho Veľkonočná púť na strane 30 až 35.

2021-09-22T15:55:04+02:00