Ruženec 05/2020

/, Uncategorized/Ruženec 05/2020

Knižná novinka Juraj Dobránsky – slovenský apoštol ruženca. Tento muž so zaujímavým a inšpirujúcim životným príbehom sa právom pokladá za apoštola modlitby ruženca a horlivého obnovovateľa katolíckych spoločenstiev na Šariši. Viac sa dočítate na strane 5.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 14 až 17, opisuje desiatu Jánovho evanjelia. Ušľachtilá smrť šľachetného pastiera. K najstarším zobrazeniam Ježiša patrí motív dobrého pastiera. Na Blízkom východe v staroveku obraz pastiera často aplikovali na vladárov. Výnimkou nebol ani staroveký Izrael… viac v našom článku.

Na strane 22. – 23 sa v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu.

Pred viac ako rokom ma môj provinciál vyslal na licenciátne štúdiá dogmatickej teológie na Pápežskú univerzitu sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Samozrejme, mal som spočiatku obavy a rešpekt nielen zo štúdia, ale aj zo samotného večného mesta. Začítajte sa do článku od P. Alana Delyho OP na strane 8 až 11.

Na strane 2 až 3 nájdete modlitba v čase epidémie pred ikonou SALUS POPULI ROMANI – POPULI CASSOVIENSIS.

Z pútnických miest sme navštívili Sokolovce – rovinatú obec neďaleko Piešťan, ktorá ohraničuje z ľavej strany koryto rieky Váh. História osídlenia obce siaha už do doby staršej doby kamennej a počas svojho vývoja prechádzala rôznymi zmenami názvov. Viac na str. 12 a 13.

V obnovenom seriály „Viera vo svete“ si môžete prečítať, že ako v každej krajine, tak aj vo Venezuele sú chudobnejšie a bohatšie regióny. Zatiaľ čo ľuďom z hlavného mesta Caracas sa darí celkom dobre napriek aktuálnej ekonomickej kríze, situácia v niektorých vidieckych oblastiach je kritická. Cirkev však neopúšťa núdznych ani v tých najchudobnejších častiach krajiny. Príkladom obetavej služby je otec Angel, ktorý spravuje farnosť San Javier v diecéze San Felipe. Viac na strane 24 – 26.

Viera v umení na strane 29 až 35 hovorí o druhej časti invokácie „Hľa, tvoja matka.“ Prelomovým okamihom v Jánovom živote bolo, keď spolu s Pannou Máriou stál pod krížom. „Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ,Žena, hľa, tvoj syn!‘ Potom povedal učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka!‘ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 26–27). Táto scéna mala bohatú odozvu v umení, ako sme si mohli všimnúť v predchádzajúcom čísle Ruženca. Od iluminácií, ikon a oltárov sa presuňme k mozaikám.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia do Dolného Smokovca, ktoré budú na tému: „Blahoslavenstvá II. časť.“ Bližšie info na str. 19.

Pozvánku na tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať 16. mája v kostole dominikánov nájdete na strane 36.

Tieto plánované akcie budú závisieť od aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

2021-09-22T15:27:04+02:00