Ruženec 05/2021

/, Uncategorized/Ruženec 05/2021

Od začiatku tohto roka sa viacerí kňazi Košickej arcidiecézy aktívne zapájajú v nemocniciach do dobrovoľníckej služby, aby tam v rámci svojich možností vypomáhali v ťažkých časoch pandémie. Do tejto služby sa zapojil aj brat Filip Ďubek OP. Viac sa dočítate v rozhovore na strane 9 a 11.

Koncom minulého roka, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pápež František vyhlásil mimoriadny Rok svätého Jozefa. Urobil tak pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia tohto svätca za patróna Cirkvi blahoslaveným Piom IX. Cirkev tak v tomto období stavia pred náš zrak postavu Jozefa, manžela Panny Márie. Aj preto vám v najbližších číslach časopisu Ruženec prinesieme sériu článkov, v ktorých sa bližšie pozrieme na tohto spravodlivého muža – Jozefa, syna Dávidovho. Viac sa dočítate v článku Odvážny a nenápadný hrdina na strane 16 až 17.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme už 9 časťou na strane 6 a 8. V nej píšeme na tému „Najdôležitejší človek v našom živote“. Každoročne v máji slávime sviatok dňa matiek i medzinárodný deň rodiny. V ten deň počuť veľa gratulácií a skutočne krásnych slov a poďakovaní. Matka je srdcom rodiny – dáva jej život, dáva lásku, starostlivosť, pokoj, dáva domovu neopakovateľnú iskru a čaro, ktoré má pre každého človeka. Preto sa radi domov vraciame i po rokoch a aj napriek modernej dobe si ho uchovávame hlboko v srdci. Viac v spomínanom článku.

Jedným z momentov, kedy si počas slávenia sv. omše môžeme uvedomiť starobylé presvedčenie, že liturgia nie je iba pozemskou záležitosťou, ale že každým liturgickým slávením sa pripájame k nebeskej liturgii, je, keď sa počas nedieľ (okrem adventu a pôstu) a sviatkov pripájame k nebeským zástupom anjelov, ktorí pri Ježišovom narodení spievali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14). Viac o histórii tohto spevu, ktorý sa v latinčine nazýva Glória, sa dočítate v rubrike „Biblické okienko“ na str. 12 až 15.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 20 až 23 vám prinášame článok s názvom India: Krajina mnohých farieb, ale aj utrpenia kresťanov. Prenasledovanie a diskriminácia kresťanov v silne hinduistickej Indii sa za posledné roky zhoršuje, uvádza Správa o stave náboženskej slobody vo svete (Religious Freedom in the World Report), ktorú každé dva roky vydáva Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi…

Čo vyjadruje slovné spojenie Odíď satan sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 19.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka Cirkvi na str. 24 – 25.

V deň tohoročnej slávnosti zvestovania Pána pápež František pri príležitosti 700. výročia Danteho úmrtia zverejnil apoštolský list s názvom „Candor lucis aeterae“ (Nádhera večného svetla), ktorým chce poukázať na stálu aktuálnosť tohto veľkého kresťanského básnika, ktorého nazýva „prorokom nádeje“. Prečo? Viac sa dočítate v seriály „Viera v umení“ na str. 26 až 28.

Na str. 31 až 35 sa v seriály „Viera v umení“ dočítate o tom, že slávime Rok sv. Jozefa, ktorému Boh zveril do opatery dospievajúceho Ježiša a neskôr aj jeho tajomné telo – Cirkev. Sv. Jozef sa javí ako tichý svätec, nakoľko evanjeliá nám nezachovali ani jediné jeho slovo. Bol to skôr muž činu. Vždy urobil to, čo bolo treba. Bez zbytočných slov. Keď bolo treba, aby sa postaral o Pannu Máriu a jej Syna, urobil to. Keď bolo treba, aby narýchlo utiekli do Egypta, opäť bez váhania učinil to, čo bolo treba. Zrejme bol Jozef mužom činu aj vo svojom remesle – tesárčine. V prvý májový deň si Cirkev uctieva sv. Jozefa, robotníka. Motív Jozefa pri práci mal svoju odozvu aj v umení…

2021-09-22T15:54:39+02:00