Ruženec 06/2020

/, Uncategorized/Ruženec 06/2020

Starnutie je denno-dennou súčasťou sveta. Starne úplne všetko. Ide o jeden z najskúmanejších a najtajomnejších procesov. Pôsobí úžasne a desivo zároveň. Čo je zmyslom starnutia? Rozpad, rozklad, alebo skôr dozrievanie? Ako sa vyrovnať so starnutím? Viac na strane 4 až 7.

Na strane 2 sa dočítate ako sme spoločnou modlitbou prosili za ukončenie pandémie.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 8 až 11, opisuje šiestu kapitolu Jánovho evanjelia. Znamenie rozmnoženia chlebov. V Jánovom evanjeliu oproti ostatným evanjelistom nájdeme až prekvapivo málo Ježišových zázračných skutkov — len sedem. Tento počet je skôr symbolický. Navyše Ján tieto Ježišove udalosti nazýva znameniami, pretože znamenajú čosi viac než len zázraky. Majú hlbší význam… viac v našom článku.

Na strane 20. – 22 sa v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná nanebovzatá.

Zázrak v Káne – nám dobre známy evanjeliový príbeh je hneď od začiatku výnimočný, neobyčajný. Vidíme Krista a jeho Matku na svadbe. Podobná účasť Pána a Matky na svadobnej oslave nie je vo Svätom písme zaznamenaná. Na oslave, kde človek obyčajne málo myslí na Boha, no Boh i tam chce byť pri ňom. O aký konkrétny príklad toho, že Boh je s nami ide sa dočítate v „Impulzoch“ na str. 16 až 19.

Každá vec má svoj čas. Slovné spojenia zo Svätého písma, ktoré sa dostali aj do nášho jazyka. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom“ (Kaz 3,1). Aký význam má toto konštatovanie sa dočítate na str. 23

Z pútnických miest sme navštívili Prievidzu, ktorá patrí medzi najznámejšie a najväčšie púte v hornonitrianskom regióne na Mariánskom vŕšku. Táto púť sa koná na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Viac na str. 12 a 14.

V obnovenom seriály „Viera vo svete“ si môžete prečítať, že šírenie koronavírusu zasiahlo mnohé európske krajiny vrátane nášho východného suseda. Iba niekoľko kilometrov za hranicami sa však boj s pandémiou ukazuje ako ešte náročnejší a vyhrotenejší. Komplikuje ho pretrvávajúca občianska vojna a ekonomická kríza, ktorá – podobne ako vírus – najviac ohrozuje tých najzraniteľnejších: starých, chudobných a chorých. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi poskytuje miestnym kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam núdzovú pomoc, aby ich podporila v dôležitej službe. Viac na strane 24 – 28.

Viera v umení na strane 31 až 36 hovorí o  Loretánskych litániách, ktoré nazývajú Pannu Máriu Archou zmluvy. Súvis medzi Pannou Máriou a archou zmluvy však siaha hlboko do kresťanského staroveku. Aby sme odhalili tento súvis a porozumeli mu, musíme sa najskôr zastaviť pri starozákonnej arche zmluvy, s ktorou sa po prvýkrát stretávame v knihe Exodus, keď Boh nariaďuje Mojžišovi, aby ju dal zhotoviť a umiestnil do veľsvätyne (Ex 26, 33–34), teda do najposvätnejšej časti Stánku stretnutia.

2021-09-22T15:27:38+02:00