Ruženec 06/2021

/, Uncategorized/Ruženec 06/2021

Pred niekoľkými týždňami, presne 24. apríla tohto roku, pápež František svätorečil dominikánsku terciárku, blahoslavenú Margarétu z Citta di Castello, ktorá sa tak stala najnovším prírastkom v početnej rodine dominikánskych svätých a blahoslavených. Viac sa dočítate v článku Svätá Margaréta na strane 5 až 7.

Koncom minulého roka, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pápež František vyhlásil mimoriadny Rok svätého Jozefa. Jedným zo spôsobov, ako Sväté písmo predstavuje čitateľom biblické postavy, je používanie rôznych pomenovaní a titulov, ktoré danej osobe prisudzuje. Tak je to aj v prípade novozákonnej postavy svätého Jozefa. Čo nám tieto pomenovania o Jozefovi prezrádzajú? Viac sa dočítate v článku Muž vzťahov na strane 8 až 9.

V seriály „Biblické okienko“ na strane 10 až 11 nájdete článok s názvom Modlitba dňa – kolekta. Liturgia sv. omše pozostáva z dvoch hlavných častí: liturgie slova a liturgie eucharistie. Liturgii slova predchádzajú takzvané „úvodné obrady“, ktorým sme sa dosiaľ v tomto cykle venovali. Posledným prvkom úvodných obradov je tzv. Modlitba dňa, ktorá sa nazýva kolekta (po latinsky collecta). Základ tohto slova je ten istý ako v slove kolekcia, teda určitý súhrn, zbierka…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme už 10 časťou na strane 12 až 14. V nej píšeme na tému „Starí rodičia sú pevnou súčasťou rodiny“. Pri tejto téme mi nedá nezamyslieť sa nad tým, ako to bolo v minulosti. Určite mi dáte za pravdu, že bolo úplne samozrejmé, že v rodinách žili tri, dokonca i štyri generácie spolu a nehovorilo sa o tom, že to bolo zlé. Práve naopak, jednotlivé generácie si odovzdávali svoje skúsenosti, navzájom si pomáhali, poznali svoje problémy, potreby a dokázali prekonať problémy. Viac v spomínanom článku.

Z pútnických miest sme navštívili obec Litmanová, ktorá leží v Ľubovnianskej vrchovine, má 633 obyvateľov a je známa nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Do povedomia sa dostala hlavne v súvislosti so zjaveniami Panny Márie v lokalite zvanej Hora Zvir. Miesto ležiace asi 3 km severne od Litmanovej, v nadmorskej výške približne 820 metrov — súčasť južného úpätia Eliášovky, najvyššieho vrchu Ľubovnianskej vrchoviny (1 023,4 m n. m.) — sa tak stalo cieľom pútnikov i všetkých, ktorí hľadajú vnútorný pokoj v lone prírody. Viac na strane 16 až 18.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 25 vám prinášame článok s názvom Etiópia: Hlad a strach spôsobujú ničivé škody. V Etiópii pretrváva v dôsledku politického konfliktu medzi vládou a nacionalistickým Ľudovým frontom za oslobodenie Tigraja humanitárna kríza. Konfrontácia prepukla v novembri 2020 a viedla k brutálnemu vojenskému zásahu vládnych jednotiek a spojeneckých eritrejských vojsk v regióne Tigraj na severe krajiny…

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka Božej milosti na str. 26 – 27.

Na str. 19 až 21 sa v seriály „Viera v umení“ dočítate v článku Cisár prebolestnej ríše o tom, ako Dante básnicky vyjadruje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Prvú zmienku o Trojici však nachádzame v nápise, ktorý Dante číta na pekelnej bráne. Mimochodom, tieto verše patria medzi najznámejšie z celej Danteho trilógie…

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Mária v jánovskej tradícii“ Bližšie info na str. 28.

Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 19. júna nájdete na strane 15.

Tieto plánované akcie budú závisieť od aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na str. 31 až 35 sa v seriály „Viera v umení“ dočítate v článku Štyri Jozefove sn  o tom, že písmo pozná Jozefa – tesára, keď o Ježišovi vraví, že ho mnohí pokladali za tesárovho syna (Mt 13, 55). Rovnako však Písmo pozná aj Jozefa – muža snov. Matúšovo evanjelium spomína dokonca štyri Jozefove sny. Spoznajte Jozefove sny v už spomínanom článku.

2021-09-22T16:36:11+02:00