Ruženec 07/2021

/, Uncategorized/Ruženec 07/2021

V predošlom čísle časopisu Ruženec sme si svätého Jozefa predstavili ako muža vzťahov. Zrejme vás neprekvapí, že zo všetkých Jozefových vzťahov tým hlavným je jeho manželský vzťah k Panne Márii. Aj vôbec prvá zmienka o Jozefovi v Matúšovom či Lukášovom evanjeliu to potvrdzuje: Jozefov biblický príbeh sa totiž začína tak, že je predstavený ako muž z Dávidovho rodu, ktorý bol manželom Panny Márie (porov. Mt 1,16; Lk 1,27). Viac v článku Manžel Panny Márie na str. 16 až 19.

Dominikovo detstvo a mladosť; Fakľa a hviezda. To je názov článku 2. kapitoly o Dominikovi na strane 6 a 7. Guido zo Sieny, Svätý Dominik so symbolom hviezdy, druhá polovica 13. storočia, Múzeá umenia na Harvardskej univerzite, Fogg Art Museum, Cambridge (MA) (Massachusetts, USA). Presný dátum Dominikovho narodenia nie je istý: najnovšie historické výskumy naznačujú, že sa narodil okolo roku 1174 v Caleruege, malom mestečku starej Kastílie v Španielsku…

 List Svätého Otca Reholi kazateľov, to je názov článku na strane 4 a 5, z ktorého vyberáme: „V tomto roku, keď si pripomíname 800. výročie smrti svätého Dominika, sa s radosťou pripájam k bratom Kazateľom vo vzdávaní vďaky za duchovnú plodnosť tejto charizmy a tohto poslania, ktoré vidím v bohatej pestrosti dominikánskej rodiny, ako vyrástla v priebehu storočí. Viac sa dočítate v spomínanom článku.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme už 11 časťou na strane 11 až 13. V nej píšeme na tému „Starší a samota“. Človek je už zo svojej ľudskej podstaty tvor spoločenský – navštevuje rôzne komunity, kultúrne, spoločenské podujatia, stretáva sa s priateľmi, známymi, so svojimi rovesníkmi, rodinou. Aj preto mnohí akéhokoľvek veku veľmi ťažko znášali izoláciu v období pandémie, keďže sa nekonali žiadne podujatia, ale aj kvôli tomu, že mali obavu z nákazlivej, potenciálne smrteľnej choroby. Zostávali doma, niektorí ani nevychádzali zo svojich príbytkov. Izolácia, samota a opustenosť tak mnohým spôsobila aj psychické problémy. Viac v spomínanom článku.

Liturgia slova. Prvú svätú omšu slávil Ježiš v predvečer svojho umučenia, kedy ustanovil Eucharistiu. Na slávenie svätej omše sa veľmi nápadne podobá aj ďalší biblický text…Viac na strane 14 a 15.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 20 až 23 vám prinášame článok s názvom: Katechéti sú na mnohých miestach sveta oporou Cirkvi. Nedávny apoštolský list motu proprio Antiquum ministerium, ktorým pápež František zriadil tzv. ministérium katechétu s vlastným liturgickým obradom ustanovenia, nám urobil veľkú radosť,“ hovorí Regina Lynchová, vedúca projektov pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. „Vďaka projektovej práci vo vyše 140 krajinách totiž vieme, že katechéti a katechétky sú na mnohých miestach sveta skutočne oporou Cirkvi.“

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka najčistejšia na str. 8 – 10.

Na str. 24 až 28 sa v seriály „Viera v umení“ dočítate v článku Rýchla cesta do hôr o tom, že sme sa ocitli  uprostred roka. V rámci danteovského jubilea bolo by možno zaujímavé pozrieť sa, čo sa nachádza uprostred Božskej komédie. Keďže táto trilógia má sto spevov, v jej centre sa nachádzajú 16. a 17. spev Očistca. Asi nie je náhoda, že práve v nich (ako aj v pridružených spevoch, teda Očistec XV – XVIII) sa Dante zapodieva najzáhadnejšími otázkami, ktoré odnepamäti trápia ľudské srdcia: dobro a zlo, láska, sloboda a ich vzájomná prepletenosť…

Čo vyjadruje slovné spojenie Dať sa na pokánie sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 31.

V minulom čísle Ruženca sme sa oboznámili so štyrmi Jozefovými snami. Najčastejšie sa z nich v umení zobrazoval druhý Jozefov sen, ktorý predchádzal úteku do Egypta. Na str. 32 až 35 sa v seriály „Viera v umení“ môžete dočítať v článku Jozefove sny o tom, ako sa Pánov anjel sa prstom dotýka Jozefovho pleca, aby mu naznačil, že je najvyšší čas vstať a pobrať sa do Egypta…

2022-01-20T13:23:23+01:00