Ruženec 08/2021

/, Uncategorized/Ruženec 08/2021

Dominik ako kanonik; Komunitný život, modlitba a počiatky kázania; To je názov článku 3. kapitoly o Dominikovi na strane 6 a 7. Keď bol Dominik študentom v Palencii, nastal hladomor, ktorý zasiahol takmer celé Španielsko. Pohnutý súcitom s chudobnými sa vtedy rozhodol predať všetky svoje veci, dokonca aj knihy, ktoré veľmi potreboval, a založil centrum pre pomoc chudobným…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme 12 časťou na strane 8 až 10. V nej píšeme na tému „Starší a zlé zaobchádzanie“. „Cti si otca i matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Kto by zbil tvojho otca alebo matku, prepadne smrti.“ (porov. Dt 5, 16) Podľa Knihy Sirachovho syna, „kto si ctí matku, počína si tak, ako keby si zhromažďoval poklady. Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.“ Vážnym problémom je, že v spoločnosti, v rodine, vidíme averziu voči starším. Starí rodičia žijú osamelo a vlastné deti na nich zabúdajú. Spomenú si až vtedy, keď jeden z nich zomiera a ide o dedičstvo. Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 20 až 23 vám prinášame článok s názvom: Kto sa úprimne modlí,

nemôže zároveň nenávidieť. Maronitský arcibiskup Chucrallah-Nabil El-Hage bol jedným z iniciátorov Dňa modlitieb za mier na Blízkom východe, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 27. júna 2021. Myšlienka naň sa zrodila vo výbore Justitia et Pax v Libanone. „Som jeho predsedom,“ vysvetľuje otec arcibiskup. „Povedali sme o nej katolíckym patriarchom regiónu a oni sa nášho nápadu chopili. Viac v spomínanom článku.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka najnevinnejšia na str. 12 – 13.

Na str. 24 až 28 sa v seriály „Viera v umení“ dočítate v článku Dante a Dominik o tom, že tento rok slávime 800. výročie od narodenia sv. Dominika pre nebo. Sv. Dominik zomrel na sviatok Premenenia Pána 1221. Dante Alighieri zomrel v predvečer sviatku Povýšenia sv. kríža o sto rokov neskôr. To, že Dante venuje vo svojom veľdiele chválospev na sv. Františka je pomerne známe, konieckoncov aj pápež František to spomína v ôsmej kapitole svojho apoštolského listu venovaného danteovskému výročiu Candor lucis aeternae. Omnoho menej je však známe, že Dante rovnako poctil aj sv. Dominika.

Čo vyjadruje slovné spojenie Byť soľou zeme sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 11.

Na str. 14 až 16 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Liturgický rok a liturgia slova o tom, že výber  liturgických čítaní a iných omšových textov veľmi úzko súvisí s liturgickým rokom. Aj liturgický rok má svoje starozákonné pozadie. Najmä dva starozákonné židovské sviatky našli svoju aktualizáciu v kresťanstve: Veľká noc a Turíce, avšak tieto sviatky majú nové naplnenie v súvislosti s novozákonnými udalosťami – Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním a zoslaním Ducha Svätého…

Na str. 31 až 35 sa v seriály „Viera v umení“ môžete dočítať v článku Mascarella o tom, že v galérii rôznorodých obrazov existujú maľby, ktoré na vás neútočia, nevzbudzujú rýchle emócie, a zobrazené tváre na vás iba hľadia. Veľká časť náboženských obrazov pracuje s pozorovateľom zvyčajne tak, aby vzbudila zbožnosť, uvedomenie si hriešnosti, či kajúcnosť alebo útechu, ktorá plynie z nežných pohľadov. Obraz „Mascarella“ je naopak typ maľby, ktorá tento naliehavý apel nemá. Tváre majú uprené pohľady, ruky sa dotýkajú stola, nohy sú v pokoji a nikam sa neponáhľajú. Veci sú položené na stole. Ani zobrazená pohostinnosť nevyvoláva chuť k jedlu. Neútočí na vaše zmysly. Paradoxne však vďaka tomuto mlčaniu obrazu sa začína pred ním niečo odohrávať.

Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. septembra nájdete na strane 17.

Tieto plánované akcie budú závisieť od aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

2022-01-20T13:24:10+01:00