Ruženec 10/2020

/, Uncategorized/Ruženec 10/2020

V posledný augustový piatok, 28. augusta 2020, sa v noviciátnom kláštore vo Zvolene konala rehoľná obliečka dvoch mladých mužov. Dominikánsky habit prijal brat Angelik, ktorý pochádza z Mihaľova (okres Bardejov) a brat Josef, ktorý pochádza z Radotíma (okres Přerov). Viac sa dočítate na strane 2.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí začala už v minulom čísle do nášho časopisu prispievať pani Ľubica Galisová, prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším. Preto bude veľmi dobré, keď vám ju aspoň v krátkosti predstavíme na strane 6 až 8.

Mesiac október je nielen mesiacom úcty k Panne Márii, ale aj mesiacom úcty k starším, k našim rodičom, starým rodičom. Rôzne organizácie pripravujú akcie, na ktoré pozývajú starších, aby im vyjadrili vďaku, dali kytičku, urobili pre nich program. V mesiaci október viac hovoríme o medzigeneračnej spolupráci, o vzťahu mladých k starším. V konečnom dôsledku však hlavným zmyslom organizovaných stretnutí je posolstvo, že naši starší si zaslúžia úctu prejavovanú nielen v októbri, ale každý deň v roku. O radostiach a starostiach starších ľudí (2. časť) sa dočítate na strane 9 až 11.

Rubrika „Biblické okienko“ na str.12 až 14 opisuje Jánovo evanjelium, o ktorom sa zvykne hovoriť, že je dosť hlboké na to, aby v ňom slon mohol plávať, no zároveň ho dokáže aj dieťa prebrodiť. Na jednej strane je veľmi jednoduché, používa jednoduchý jazyk a vystačí si so zopár slovami, no na druhej strane je veľmi zložité. Ježišov rozhovor s Nikodémom je toho dobrým príkladom…

Podobne ako v bežnom živote, aj pri prežívaní viery sa stáva, že mnohé veci berieme ako samozrejmé. Viacerí z nás si až v období pandémie väčšmi uvedomili, akým veľkým darom je možnosť pravidelnej účasti na svätej omši a akou cennou je Eucharistia. Viac sa dočítate v „Impulzoch“ pod názvom Božia nežnosť II. na str. 18 a 19.

Zapojte sa s nami do celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok sa bude akcia konať 18. až 19. októbra. Viac sa dočítate v článku na str. 20 až 23.

Na strane 24. – 25 v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Matka milosrdenstva.

Na slávnosť Nanebovztia Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach odznela podnetná kázeň biskupa Viliama Judáka. A keďže mnohí nemali možnosť si ju vypočuť priamo na slávnosti, radi ju prostredníctvom časopisu Ruženec prinášame všetkým čitateľom. Viac sa dočítate v „Impulzoch“ pod názvom Nanebovzatie 1. časť na str. 26 až 28.

V seriáli Viera v umení na strane 32 až 35 sme sa v predchádzajúcich číslach Ruženca oboznámili so starozákonnou archou zmluvy, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri prechode cez Jordán a pri páde Jericha – udalosti, ktoré opisuje starozákonná kniha Jozue. Rozprávania o arche zohrávajú dôležitú úlohu aj v Prvej a Druhej knihe Samuelovej. Začiatok Prvej knihy Samuelovej rozpráva o narodení proroka Samuela, ktorý potom vyrastal pod dozorom kňaza Héliho v Pánovom chráme v Šíle, kde bola aj archa zmluvy (1 Sam 3, 1. 3. 21).Viac v našom článku  Archa, Dagon a zlaté myši.

Vydali sme maľovanku pre deti, pod názvom Dominikov maľovaný ruženec. Maľovanka vychádza vo formáte A5 s celkovým počtom strán 44. Viac na str. 16.

Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 17. októbra nájdete na strane 31.

Na strane 36 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2021.

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva.“ Bližšie info na str. 15.

Pozvánku na Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach na str. 17.

2021-09-22T15:32:35+02:00