Ruženec 12/2020

/, Uncategorized/Ruženec 12/2020

Ružencové bratstvo pod vedením pátra Mikuláša Lexmanna, slovenského dominikána, sa v rámci svojich bohatých pastoračných aktivít zaslúžil aj o rozvoj života ružencového bratstva pri dominikánskom kostole v Košiciach. A hoci od jeho pôsobenia pri tomto ružencovom spoločenstve už ubehlo 80 rokov, aktivity tohto bratstva sú inšpiratívne aj pre naše dnešné ružencové spoločenstvá. Viac o ružencovom bratstve založenom pri dominikánskom kostole sa dočítate na strane 16 až 18.

Ponúkame vám novú ružencovú maľovanku – Dominikov maľovaný ruženec. Jej cieľom je pomôcť deťom hravou formou spoznať duchovné bohatstvo modlitby ruženca. Viac informácií sa dočítate na strane 2.

28. októbra ráno v levočskej nemocnici zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobou srdca a bol diabetik. Pohreb zosnulého biskupa sa konal 3. novembra v Spišskej Kapitule. Prečítajte si rozhovor s biskupom Sečkom na strane 8 až 9.

Rubrika „Biblické okienko“ na str.9 až 11 prichádza s témou Slovo a hlas. Panna Mária a Ján Krstiteľ sú dvomi výraznými postavami adventného obdobia. Panna Mária je ňou preto, lebo vďaka nej a skrze ňu sa naplnili očakávania a prisľúbenia Starého zákona, a Ján Krstiteľ preto, lebo on je ten, kto bezprostredne pripravoval Boží ľud na príchod Mesiáša. Viac v našom článku.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 4 časťou na strane 12 až 13. V nej sa dočítate, že Vianoce sú sviatky lásky, pokoja a radosti. Vieme, že sú nádherné a slávime ich v celom svete, celé rodiny, spoločenstvá. Pripravujeme sa na ne a snažíme sa iným urobiť radosť, vybrať ten najvhodnejší darček pre svojich najbližších, pre tých, ktorých máme radi. Vianoce sú sviatky, kedy ľudia sú napriek všetkému k sebe milší, lepší, štedrejší…

V seriáli Viera vo svete na strane 20 až 22 sa dočítate o oslobodenom spod obžaloby, ktorý sa musí skrývať. Shafique Masih z Pakistanu sa skrýva už takmer dve desaťročia, a to napriek skutočnosti, že ho súd roku 2001 oslobodil spod obžaloby. Bol jedným z dvoch kresťanov obvinených z hanobenia islamu v máji 1998 počas protestov vo Faisalabade v provincii Pandžáb. Protesty vyvolal rozsudok smrti pre kresťana obvineného z rúhania…

Rubrika „Biblické drobničky“ na str. 23 Slovné spojenia zo Svätého písma, ktoré sa dostali aj do nášho jazyka opisujú slovné spojenie hlas volajúceho na púšti.

Na strane 24. – 26 v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Útecha migrantov.

V predchádzajúcich číslach Ruženca sme si všímali niektoré aspekty starozákonnej archy zmluvy a ich súvis s novozákonnou archou zmluvy – Pannou Máriou, ako ju vzývame v jednej invokácii Loretánskych litánií. Archa zmluvy bola najposvätnejším predmetom starovekého Izraela, a preto jej patrilo to najčestnejšie miesto. Archa bola jediným predmetom, ktorý sa nachádzal vo veľsvätyni, do ktorej nemohol vstúpiť nik iba veľkňaz, aj to iba raz do roka – v deň zmierenia. Čo sa stalo s archou sa dočítate na str. 29. až 34.

Na predposlednej strane nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2021.

2021-09-22T15:34:20+02:00