Ruženec 09/2021

/, Uncategorized/Ruženec 09/2021

Rozhovor s bratom Lawrencom, ktorý od októbra 2019 pôsobí ako generálny promótor pre ruženec nájdete v článku s názvom: Modlitbou ruženca sa zjednocujeme v láske na str. 4 až 9.

Dominik ako inovátor kázania; Komunitný život, modlitba a počiatky; To je názov článku 4. kapitoly o Dominikovi na strane 10 až 13. Dominik sa počas svojich ciest stretol s ľuďmi, ktorí zažívali nielen materiálnu ale najmä duchovnú biedu. V oblastiach južného Francúzska do spomenutej druhej skupiny patrili tzv. katari…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme jej už 13 časťou na strane 17 až 18. V nej píšeme na tému „Problémy s dedičstvom“. Domov si zákonite spájame so svojimi rodičmi. Domov je to, kde sme prežili najkrajšie roky svojho detstva. Je to nežné pohladenie otca, matky, kde sme vyrastali, robili sme prvé kroky, nadobúdali prvé poznania života, prežívali prvé lásky, možno prvé sklamania. Získavali sme cenné rady a poučenia, učili sa, ako uplatňovať hodnoty v živote. Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 26 až 28 vám prinášame článok s názvom: Policajt musí mať život v poriadku,

v službe môže kedykoľvek zomrieť. Hlboká hospodárska a sociálna kríza, ktorá v poslednom čase ovplyvňuje mnohé krajiny, ako i sociálna nerovnosť, ktorá je toho dôsledkom, spôsobujú zreteľné rozdelenie spoločnosti. Súčasne majú priamy vplyv na prácu bezpečnostných síl – tie už boli vo viacerých krajinách za svoje konanie ostro kritizované. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa o tejto téme rozprávala s otcom Nicolásom Danielom Juliánom, ktorý je zodpovedný za pastoráciu polície v provincii Córdoba v Argentíne, vo vlasti Svätého Otca Františka. Viac v spomínanom článku.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Matka panenská na str. 24 – 25.

Jozefovým snom sme sa venovali v júnovom a júlovom čísle Ruženca. Druhý Jozefov sen Matúšovo evanjelium opisuje po odchode mudrcov, kedy Pánov anjel dáva Jozefovi pokyn: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil“ (Mt 2, 13). Bez akýchkoľvek ďalších zbytočných slov Matúš pokračuje, že Jozef „vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2, 14). Na str. 31 až 34 sa v seriály „Viera v umení“ dočítate viac v článku Útek do Egypta.

Na str. 14 až 16 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Stôl Božieho slova o tom, že Liturgia nám každý deň predkladá bohatý stôl Božieho slova, ktorý sa riadi presnou štruktúrou a harmonogramom, a tak hoci je to jedno a to isté Božie slovo, dennodenne môžeme zakúsiť jeho bohatú pestrosť….

Na str. 20 až 22 sa v seriály „Viera v umení“ môžete dočítať v článku Stromy o tom, že v septembri sa zvyčajne oberá úroda z niektorých stromov. Uprostred tohto mesiaca liturgia upriamuje náš zrak na strom, na ktorom zomrel Ježiš, vďaka čomu sa kríž stal stromom života, ako ho na sviatok Povýšenia sv. kríža ospevuje hymnus Ranných chvál: „Je vznešenejší tento strom než cédre, čo má Libanon, nerodí škodné ovocie, jeho plod život prinesie!“

Na strane 2 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2022, ktorých cena zostala nezmenená 2 €.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. septembra nájdete na strane 19

– stretnutie Dominikánskej rodiny spojenej so 14. púťou ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac na str. 36

– ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Blahoslavenstvá II.“ Bližšie info na str. 23

– Slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach nájdete na str. 7 a vo Vyšnej Šebastovej na strane 13

Tieto plánované akcie budú závisieť od aktuálnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

2022-01-20T13:24:55+01:00