Ruženec 12/2022

/, Uncategorized/Ruženec 12/2022

Prehľadný kalendár Adventných výziev 2022 nájdete na strane 2.

Na strane 8 až 11 vám prinášame rozhovor s P. Irenejom Fintorom OP. Prežívame predvianočný čas, ale niekedy ho doslova „preletíme“. Avšak práve tento čas nás pozýva k tomu, aby sme sa zastavili a objavili dar, ktorý nám ponúka Boh. O svoj pohľad na slávenie Adventu i Vianoc sa s nami podelil dominikán Irenej Maroš Fintor. Viac v spomínanom článku Dieťa Ježiš je naším najväčším darom

Na strane 22 až 23 v seriály „Máriina škola“ vám prinášame článok s názvom: Matka nášho adventu. Adventné obdobie je milostiplným časom, v ktorom máme príležitosť hlbšie si uvedomiť, akým veľkým darom pre ľudstvo bol príchod Božieho Syna na túto zem. Zároveň máme možnosť ďakovať Pánovi za milosť kresťanskej viery, ktorá rozjasňuje náš život a ukazuje jeho zmysel…

Kongregáciu sestier františkánok Svätého kríža založil roku 1930 v Libanone blahoslavený kapucín Jacques Haddad, známy ako Abouna Yaaqub. Jej poslaním je starostlivosť o chorých a výchova mládeže. Zakladateľ kongregácie bol súčasťou františkánskej rodiny, a preto si prial, aby aj sestry rozvíjali svoj duchovný život v duchu františkánskej spirituality. Viac sa dočítate na strane 24 až 27 v článku s názvom Libanon: Najzraniteľnejších chráni obetavosť rehoľníčok v seriáli Viera vo svete.

Na str. 12 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 1. časti článku Prvá eucharistická modlitba o tom, že iný názov pre Prvú eucharistickú modlitbu je „Rímsky kánon“, keďže sa stáročia používala v Rímskej cirkvi, avšak podľa niektorých náznakov má jadro tejto eucharistickej modlitby grécky pôvod. Do latinčiny bola preložená pravdepodobne v období, keď v rímskej liturgii začala latinčina vytláčať gréčtinu. Viac v spomínanom článku.

Na strane 31 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Magnifikat. Jednou z veľkých adventných tém je návšteva Panny Márie u Alžbety. Chválospev, ktorý Panna Mária predniesla ako svoju odpoveď na Alžbetin pozdrav, je jeden z najdôležitejších biblických textov. V umení sa znázorňovanie Magnifikatu až tak často nevyskytovalo. Skôr sa zobrazoval jeho kontext – návšteva Panny Márie u Alžbety; avšak aj napriek zriedkavosti tohto motívu v umení jestvujú diela, ktoré sa o to pokúsili…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Ako dobre prežiť Advent (str. 15);

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Zastavenia lásky (str. 21);

Na strane 28 nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2023.

2023-06-20T07:51:33+02:00