Celodiecézne kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára v Obišovciach

//Celodiecézne kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára v Obišovciach

Milí ruženčiari, otec arcibiskup, mons. Bernard Bober, pozýva všetkých, osobitne ružencové bratstvá na Fatimskú sobotu do Obišoviec. Pri tejto príležitosti bude požehnaný nový vonkajší oltár v pútnickom areáli diecéznej svätyne. Podrobnosti k slávnosti ako aj list s prosbou otca arcibiskupa si môžete prečítať nižšie.

Pre pútnikov, ktorí prídu na Fatimskú sobotu 2. septembra  do Obišoviec, autobusy s pútnikmi zastavia pred železničným priecestím pod pútnickým vŕškom Putnok. Pútnici vystúpia a pešo prejdú cca 150 m hore k svätyni. Autobus následne bude pokračovať na parkovisko k železničnej stanici v Kysaku. Z toho istého miesta a tým istým spôsobom (po vašej konzultácii so šoférom) bude riešený aj odvoz pútnikov domov (viď autobusy inštrukcie a parking). Vedúci pútnikov si musí zaobstarať telefonický kontakt priamo na vodiča autobusu z dôvodu následného spojenia po ukončení slávnosti.

Pre pútnikov, ktorí prídu osobnými autami, bude vyhradené parkovisko v areáli poľnohospodárskeho družstva, prípadne môžu zaparkovať aj na záchytnom parkovisku na lúke v smere Lemešany-Obišovce na ľavej strane.

Pre autá s osobami ZŤP bude umožnené parkovanie za rampami na ľavej strane. Parkovanie je však obmedzené kapacitou parkovacích miest. Podľa kapacitných možností bude umožnený výjazd k blízkosti svätyne na vyloženie ZŤP osôb a následne odparkovanie vozidla v areáli poľnohospodárskeho družstva.

2023-08-25T19:59:37+02:00