Centrom ruženca je Kristus

//Centrom ruženca je Kristus

Ešte máme v živej pamäti spomienky na návštevu generálneho promótora pre ruženec Louisa Marie Arińo-Duranda, ktorý navštívil Slovensko 20. až 26. mája 2015. Počas týchto dní sa postupne stretol so zástupcami jednotlivých ružencových bratstiev v Bratislave, Zvolene, Košiciach a v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej, kde slávil s miestnymi veriacimi a pútnikmi slávnosť Zoslania
Ducha Svätého. „Sme povolaní nájsť Krista skrze Máriu, s Máriou a ako Mária, aby sme ho mohli dávať iným ľuďom, ktorí žijú okolo nás,“ povedal. „Ruženec je cestou do raja a táto modlitba nám pomáha prísť cez Máriu k Ježišovi,“ odkázal všetkým veriacim. Aby ovocie tejto vzácnej návštevy naďalej vzrastalo, vydali sme pre vás knihu jeho myšlienok a príhovorov pod názvom: Centrom ruženca je Kristus. Nechajme vstúpiť svetlo! Nie je to kniha ako ostatné. V úvode sú rozhovory s bratom Louis-Marie. V druhej časti sú myšlienky vypovedané pri príhovoroch z rôznych kútov sveta, kde sa prihovára osobitným spôsobom veriacim v rôznych liturgických obdobiach, sviatkoch a slávnostiach. Louis-Marie je aj autorom meditačných fotografií zostavených z jeho každodenného života. Poslednou časťou tohto diela sú rozjímania nad tajomstvami posvätného ruženca. Knihu si môžete objednať v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach. Jej bohatý duchovný obsah a myšlienky môžu byť vhodným a hodnotným vianočným darčekom pre vašich blízkych. Kniha má 132 strán, vychádza vo formáte A6 v lepenej väzbe. Nech aj táto kniha vám slúži ako povzbudenie na duchovnej ceste.

Cena knihy ako milodar na pokrytie nákladov na jej výrobu činí 3,70 Eur.

2018-12-19T22:00:26+01:00