Decembrové číslo časopisu Ruženec

//Decembrové číslo časopisu Ruženec

Výročné stretnutie s bratmi dominikánmi v Šaštíne, to je názov článku, v ktorom sa na strane 19 až 21 dočítate o tom, že jedným z vrcholov slávenia jubilejného roka – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo – bolo putovanie relikvie tohto svätca po Slovensku. Jej približne mesačné putovanie po rôznych mestách a obciach Slovenska bolo zavŕšené na stretnutí Dominikánskej rodiny v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tohto stretnutia, ktoré bolo spojené so 14. púťou ružencových bratstiev, sa zúčastnil aj magister rehole dominikánov, brat Gerard Timoner. Pri svätej omši, ktorej predsedal provinciál slovenskej provincie dominikánov, brat Damián Mačura, magister rehole predniesol podnetnú kázeň, ktorú vám, milí čitatelia, ponúkame.

Informáciu o tom ako sa stretávať na spoločnom mesačnom stretnutí ružencového bratstva počas pandémie sa dočítate na strane 28.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí pokračujeme jej už 15 časťou na strane 10 až 11. V nej píšeme na tému „Otvorme svoje srdcia pre Lásku“. Blížia sa krásne vianočné sviatky. Tie sú veľmi dôležité pre nás všetkých, nielen kresťanov, ale všetkých ľudí. Sú to sviatky narodenia nášho Pána, ktorý je Láska. On prišiel na svet, aby nás zachránil, aby naplnil naše srdcia svojou Láskou. V tomto príspevku chcem hovoriť o láske, ktorá nám v našom živote tak veľmi chýba a zvlášť v tejto pandemickej dobe. Viac v spomínanom článku.

Prouilhe – Madrid – Rim – Bologna; Dominik a mníšky: prvá neľahká cesta; To je názov článku 7. kapitoly o Dominikovi na strane 8 až 9. Portrét svätého Dominika si vieme vyskladať vďaka spomienkam rímskej mníšky z rodiny Cesariniovcov, sestre Cecílii. Dominika stretla v Ríme, práve keď končil štyridsaťdňovú kajúcnu pobožnosť. Mala okolo 17 až 20 rokov a prijala tam od neho mníšsky habit….

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Matka obdivuhodná na str. 16 – 17.

Na strane 24 až 27 v seriály „Viera vo svete“ vám prinášame článok s názvom: Za spievanie kolied takmer skončil vo väzení. Otca Georga Mangalapilly z Indie zatkli dňa 14. decembra 2017, keď spolu s ďalším kňazom a 32 seminaristami spievali koledy v dedinke Bhumkahar, Jawahar Nagar v štáte Madhjapradéš. Na predvianočnom podujatí ich napadla skupina hinduistických extrémistov. Krátko na to kňazov i seminaristov policajti odviedli na policajnú stanicu a otca Georga obvinili z údajného nútenia k náboženskej konverzii. Až v septembri 2021, po štyroch rokoch právneho zápasu, ho Najvyšší súd konečne zbavil obvinenia. O svoj „vianočný“ príbeh sa podelil s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Viac v spomínanom článku…

Na str. 12 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Kázeň a vyznanie viery o tom, že kardinál Špidlík vraj zo žartu hovorieval, že vyznanie viery sa po kázni recituje preto, aby sa po bludoch, čo zazneli v kázni, vyznala pravá viera. Oba tieto prvky – kázeň i krédo – sú povinnou súčasťou liturgie sv. omše iba za určitých okolností. Pozrime sa na ich biblické a historické pozadie, ako aj na dôvod, prečo patria do slávenia sv. omše….

Na str. 22 až 23 sa v seriály „Viera v umení“ môžete dočítať v článku Štyri nádherné kontrasty o tom, že Dante bol mariánsky ctiteľ. Na túto skutočnosť poukazuje aj pápež František vo svojom liste Candor lucis aeternae, ktorý venoval 700. výročiu Danteho smrti. „V Danteho diele nachádzame,“ píše pápež František, „nádherný mariologický traktát: vznešeným lyrickým jazykom – zvlášť v modlitbe, ktorú prednáša sv. Bernard – Dante syntetizuje všetky teologické úvahy o Márii a jej účasti na Božom tajomstve…

Na strane 31 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Oddych na úteku do Egypta. Hoci Sväté písmo nehovorí, ako dlho putovala Svätá rodina do Egypta, dá sa predpokladať, že im cesta trvala niekoľko dní a na svojej namáhavej ceste museli aj odpočívať. Motív odpočinku sa od 15. storočia stal veľmi obľúbeným námetom v umení, dokonca predčil aj samotný motív úteku. V podstate sme sa ho dotkli už v septembrovom čísle Ruženca, keď sme si spomínali zázrak s palmou, a v októbrovom čísle, v ktorom sme si zas všimli nočný odpočinok. Viac v spomínanom článku…

Na strane 2 nášho časopisu nájdete aktuálnu ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2022, ktorých cena zostala nezmenená 2 €.

2021-12-15T15:45:42+01:00