Decembrové číslo časopisu Ruženec

///Decembrové číslo časopisu Ruženec

Otvoril som oko len natoľko, aby mi doň nevošlo veľa svetla. Určite je už viac ako sedem hodín. Zaostrím na budík – nesvieti. Na mobile vidím 24. 12. Počkať… Áno, je Štedrý deň, v našej domácnosti deň veľmi, veľmi štedrý na robotu všetkého druhu. Pokračovanie príbehu Štedrý deň inak si môžete prečítať na str. 12 – 13.

Advent je časom očakávania a nádeje, v ktorom sa cirkev osobitným spôsobom spája s Pannou Máriou. V rubrike „Máriina škola“ sa v pokračovaní seriálu Loreto na dvojstrane 10 – 11 venujeme ľubovoľnej liturgickej spomienke Panny Márie z Loreta, ktorá pripadá na 10. decembra a jej slávenie má pomôcť veriacim napodobňovať cnosti Kristovej i našej Matky.

Medzi obľúbené témy kníh, o ktoré je čitateľský záujem, patria diabol, exorcizmus, zjavenia či mystika. Sme hladní po nadprirodzenom svete. Využijem tento hlad a skúsim hovoriť o zjaveniach Panny Márie. Nechcem však hovoriť o Máriiných slovách, o jej posolstvách, ale o obrazoch: čo má Mária na sebe oblečené alebo čím je pri zjaveniach ozdobená. Lebo aj toto niečo prezrádza. Viac v príspevku Mária sa k nám počas zjavení prihovára aj vzhľadom od Imricha Degra na str. 7 – 9.

Na stranách 14 – 15 vám prinášame článok Svätý pápež Pius V. považoval ruženec za mocnejší než zbrane, o ďalšej z osobností, ktorej život bol spojený s ružencom.

V rámci rubriky „Biblické okienko“ (str. 16 – 18) na chvíľu prerušíme cyklus o biblickom pozadí jednotlivých častí svätej omše, aby sme si priblížili nenápadný, ale dôležitý Pavlov list. Tento rok si pripomíname 1160. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu. Solúnski kresťania sú adresátmi dvoch novozákonných listov, z ktorých prvý sa pokladá za najstarší novozákonný spis. V určitom zmysle sme teda aj my dedičmi posolstva, ktoré Pavol napísal v tejto svojej literárnej prvotine.

Impulz Zuzky Vandákovej s názvom Recept sladší ako medovníčky nájdete na dvojstrane 20 – 21.

Témou pravidelnej rubriky „Viera vo svete“ je sýrske hlavné mesto Damask, ktoré je nielen jedným z najstarších miest sveta, osídleným už v treťom tisícročí pred Kristom, ale podľa údajov z júna 2023 je aj najmenej obývateľným mestom na svete. Viac na str. 22 – 25.

Slovenský mediálny priestor nemá núdzu o rozhlasové stanice. V čom je osobité a mimoriadne Rádio Mária, hovorí jeho riaditeľ brat Bruno Branislav Donoval, OP v rozhovore na str. 26 – 28.

Odpoveď na otázku, či môže prejsť ťava uchom ihly, môžete hľadať spolu s fr. Michalom Krovinom, OP v pravidelnej rubrike „Biblické drobničky“ na str. 31.

Posledné strany časopisu tradične patria rubrike „Viera v umení“. Jej témou je umelecké stvárnenie Ježišovho rodokmeňa, tzv. Strom Jesseho. Viac na str. 32 – 34.

V novembrovom čísle časopisu nájdete aj pozvánku na adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Príchod Kniežaťa pokoja (str. 18);

Na strane 2 nášho časopisu nájdete ponuku dopredaja vašich obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2024.

2023-12-04T10:46:06+01:00