Decembrové číslo časopisu Ruženec

//Decembrové číslo časopisu Ruženec

Dominikánska rodina na Slovensku má ďalší dôvod na radosť, ďalší dôvod na prehĺbenie viery. Provinciál Slovenskej provincie Rehole kazateľov, brat Damián Mačura, totiž obdobie od 28. októbra 2019 do 7. novembra 2020 vyhlásil za rok Mikuláša Lexmanna. Viac na str. 2.

Na str. 8 sa dočítate o v poradí už trinástom stretnutí ruženčiarov v Šaštíne, kde prišlo vyše 1500 pútnikov. Téma stretnutia sa niesla v duchu druhého tajomstva ruženca svetla.

Príprava na slávenie Ružencovej Panny Márie v Košiciach prebiehala už po celý týždeň duchovnou obnovou. Počas nej mohli svoje radosti a starosti odovzdať skutočne všetci – mladí a tí skôr narodení, misionári, či celé rodiny. Dočítajte sa na strane 10 až 13, komu bol venovaný jednotlivý deň v týždni.

V rubrike „Biblické okienko“ na str. 14 – 17 sa bližšie pozrieme na prvú kapitolu Jánovho evanjelia prológ 1,1-18. Táto biblická kniha začína slovami: „Na počiatku bolo Slovo…“ a v tomto texte sa kladie dôraz na Božiu stvoriteľskú činnosť skrze slovo, ktoré sa slávnostne deklaruje, že toto Božie stvoriteľské Slovo je zároveň Bohom.

V decembri slávime sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu. Sv. Ján spolu so svojím bratom Jakubom patrili k apoštolom v plnom slova zmysle, tzn. k tým, ktorých si Ježiš osobne vyvolil. V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame našu pozornosť na invokáciu Kráľovná apoštolov.

Pýcha predchádza pád. Toto príslovie je všeobecne často citované. Vo Svätom písme sa nachádza vo viacerých podobách. V biblických drobničkách sa dozvieme viac o tom, čo vyjadruje pýcha.

Nikaragua. Latinskoamerická krajina, ktorú už dlhší čas sužuje vážna sociálna a politická kríza. Cirkev v Nikarague neustále pokračuje vo svojej evanjelizačnej a humanitárnej misii. Zároveň sa stará o formáciu nových kňazov. Medzinárodná pápežská nadácia ACN International aktívne pomáha tomuto semináru už mnoho rokov. Dočítajte sa o konfliktu, ktorý spôsobuje úbytok seminaristov a ktorý za sebou už zanechal stovky obetí a otriasa celou krajinou. (str. 24 až 27)

Svätý Ján evanjelista, podľa jednej tradície, bol najmladším z apoštolov a zomrel prirodzenou smrťou vo vysokom veku. Vo výtvarnom umení sa Ján zvykne zobrazovať s veľmi mladým vzorom ale aj ako úctyhodný starec. V obnovenom seriáli „Viera v umení“ na strane 31 až 35 si prečítajte, prečo sa vyobrazuje s orlom a otráveným nápojom.

Nájdete v ňom aj pozvánku na púť ružencových bratstiev do Svätej zeme a Jordánska s bratmi dominikánmi.

Na strane 20 až 21 nájdete ponuku na duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré vedie P. Bruno a v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré vedie P. Filip. Sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca.

Na poslednej strane nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2020, ktoré sa nám už začínajú míňať.

2020-10-15T20:12:14+02:00