Pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca

//Pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca

Poklady mýtnika Matúša. V dňoch 9. – 12.marca 2023 sa v priestoroch Exercičného domu v Prešove konalo duchovné cvičenie, ktoré viedol fr. Patrik Vnučko OP – dominikán, spolupracovník promótora pre ruženec na Slovensku. Duchovné cvičenie bolo určené predovšetkým pre členov ružencových bratstiev a bolo zamerané na evanjelium sv. Matúša. Náplň tohto duchovného cvičenia bola veľmi pestrá. Dni boli vyplnené sv. omšami, modlitbami sv. ruženca, korunkou Božieho milosrdenstva, adoráciami, sviatosťou zmierenia, meditáciami ako aj možnosťou osobných rozhovorov s exercitátorom.

Mali sme možnosť hlbšie vniknúť do evanjelia sv. Matúša zamyslieť sa nad blahoslavenstvami, podobenstvami, čo sa v nich ukrýva v porovnaní s inými evanjeliami a zamyslením na ich odraz v našich životoch.

Veľká vďaka patrí predovšetkým nášmu Nebeskému Otcovi, našej Nebeskej Matke Panny Márii a bezprostredne nášmu fr. Patrikovi Vnučkovi OP za jeho obetu pri tak bohato vyplnenom programe, že sme mohli tento krásny pôstny čas stráviť v zajatí Božieho slova, stíšiť sa a pozamýšľať sa nad svojim životom.

Hedviga Fraňová

2023-03-21T08:09:18+01:00