Dedí sa služba horliteľa?

//Dedí sa služba horliteľa?

Som členkou ruže, ktorej horliteľom je istý pán, čo svoju službu prevzal od už nebohej mamičky. Ona totiž kedysi pred smrťou vyhlásila, že „ruže sa nevzdá, pokiaľ bude žiť“, a tak mu na smrteľnej posteli zanechala svoje „dedičstvo“. Čo ma však mrzí, je fakt, že od nášho horliteľa dostávame dvakrát v roku rozpis tajomstiev na celý rok, a tajomstvá si nevymieňame. Náš horliteľ ruže ani nechodí na spoločné stretnutia. Keď som sa obrátila na horliteľku bratstva, dostala som odpoveď, že „je to vysoko vzdelaný človek, asi nemá čas“. Čo sa s tým dá robiť? Mária

Milá pani Mária, je potešujúce pozorovať, ako mnohým členom RB skutočne záleží na tom, aby boli ich spoločenstvá živé a fungujúce. Som presvedčený, že aj to vaše môže byť také. Záleží len od ochoty a úsilia tých, ktorí ho tvoria. Je mojím prianím, aby sa ružencové bratstvá stávali autonómnymi a zdravo sebavedomými spoločenstvami, ktoré poznajú svoje povinnosti, ale i práva. A jedno z práv, ktoré sa ruženčiarovi ako členovi Živého ruženca ponúka, je právo voliť a byť volený. Čo v praxi znamená, že ruženčiar má možnosť vybrať si, kto bude spravovať ružu, celé bratstvo, alebo tiež milodary bratstva. Skúsenosti z mnohých bratstiev ukazujú, že ak sa členom Živého ruženca neodoprie možnosť výberu – voľby – odzrkadlí sa to v ich postoji, či prístupe nielen k horliteľovi, ale aj k celému spoločenstvu.

Slovo „horliteľ“ vychádza zo slova „horlivý“, ktoré vyjadruje, že sa jedná o niekoho, kto je plný nadšenia, usilovnosti, niekoho, kto svedčí o tom, za čo horlí.

Horliteľ ruže by mal byť príkladom pre ostatných členov bratstva, nielen v plnení povinností (vymeniť tajomstvá posvätného ruženca členom svojej ruže na spoločnom stretnutí členov Živého ruženca), ale tiež by mal vhodným spôsobom povzbudzovať členov svojej ruže, aby napredovali a plnili si povinnosti, ktoré na seba dobrovoľne vzali vstupom do ružencového bratstva.

Sú však miesta, na ktorých pozorujem, že sa o ruže, či bratstvá starajú ľudia, ktorým príliš nezáleží na fungovaní spoločenstva, ktoré je im zverené. Dokonca, mnohí túto službu vnímajú ako isté bremeno. Nečudo, keď mnohí z nich iba plnia žiadosť svojich už nebohých rodičov, tiet, či príbuzných. Rád by som tu pripomenul, že horliteľstvo ruže, či bratstva sa nededí. Ide o službu, do ktorej má byť člen Živého ruženca v ružencovom bratstve zvolený. Nededí sa ani členstvo v RB.

Mrzí ma, že sa spoločenstvá oberajú o možnosť spoločného stretnutia práve tým, že rozpisujú rozdelenie tajomstiev posvätného ruženca na celý rok, mysliac si, že tento spôsob je praktický a vhodný. To, že je povinnosťou člena Živého ruženca prísť na spoločné stretnutie na modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev, nemusím pripomínať. Skutočnosť, že na mesačné stretnutie prichádzate, je svedectvom toho, že vám na spoločenstve skutočne záleží.

Stanovy jasne hovoria, akým spôsob si majú členovia Živého ruženca na spoločnom stretnutí ružencové tajomstvá vymieňať – buď v poradí, v akom nasledujú za sebou, alebo žrebovaním.

Ak prichádzame na stretnutia, odbúrava sa aj problém horliteľov s „doručovaním tajomstiev“ a tiež môžeme po vylosovaní ružencového tajomstva rozjímať o tom, čo nám toto „tajomstvo“ pre tento mesiac hovorí.

Uvedomujem si, že aj ružencové bratstvá tvoria ľudia so svojimi povahami, vlastnosťami, skúsenosťami a mnohokrát aj zraneniami. Spôsob, ktorý ponúkame ako jednu z možností pre zdravšie fungovanie spoločenstva, akým je RB, je reforma, obnova, ktorá pripomína ciele RB. Tiež je potrebné uvedomenie si práv a povinností, ktoré nám z členstva vyplývajú, a pochopenie, že bratstvá majú samy preberať zodpovednosť za fungovanie svojho spoločenstva, ako aj usilovať sa o duchovný rast svojich členov. Napokon by mali vytvoriť priestor pre radosť z možnosti patriť do spoločenstva a vytvárať ho.

Na záver mi dovoľte, milá Mária, zapriať vám, aby ste sa nebáli zmien, ktoré je potrebné vo vašom RB vykonať. Práve skúsenosti, o ktorých píšete, sú dôvodom na to, aby ste využili možnosti reformy – nový zápis, postupné voľby – ktoré RB ponúka. Skúste sa o tom porozprávať na spoločnom stretnutí RB alebo poproste o pomoc vášho duchovného otca, resp. využite možnosť kontaktovať DMC, ktoré vám ochotne ponúkne radu a pomoc.

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 6/2009)

2018-12-03T00:21:23+01:00