Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove,12.-15. október 2023 – USKUTOČNENÉ

/, Uncategorized/Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove,12.-15. október 2023 – USKUTOČNENÉ

Solutio omnium problematum est Christus. Milí ruženčiari, riešením všetkých problémov je Kristus. Počas duchovných cvičení sa spoločne budeme zaoberať  Origenovým pohľadom na rôzne etapy a prežívania nášho života. Origenes je jedným z východných a najplodnejších spisovateľov staroveku v druhom storočí. Jeho
myšlienky ovplyvnili kresťanský starovek a sú aktuálne aj v dnešnej dobe.

Informácie o termíne, poplatku a prihlasovaní sa na duchovné cvičenia nájdete v rámčeku. Teším sa na vzájomné duchovné obohacovanie a čas strávený s vami.
fr. Jakub Miščo, OP
spolupracovník promótora pre ruženec

2023-10-16T08:30:55+02:00