Duchovné cvičenia v dome spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, 15.-18. jún 2023

//Duchovné cvičenia v dome spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, 15.-18. jún 2023

Milí ruženčiari, cieľom všetkých Božích diel, Stvorenia a Spasenia je to, aby človek žil v Božej vôli. Svet je obrátený hore nohami a všetci čakajú zmeny, pokoj a nové veci. Potrebujeme zanechať svojvôľu, ktorá nás skôr či neskôr vedie k zlu a hriechu a otvoriť sa pre žitie v Božej vôli. Veľkým darom a vzorom je nám Panna Mária a jej celoživotný  „Fiat“ – Áno Božej vôli“. S materinskou starostlivosťou sa dáva do diela a kliesni nám cestu, ktorá ťa privedie do tohto šťastného kráľovstva. Aby to dosiahla, poskytuje nám vznešené nebeské ponaučenia. Bohorodička Mária, kráľovná neba a zeme, sadám si k tvojim nohám a vrhám sa do tvojho náručia, a žiadam si o najväčšiu zo všetkých milostí – žiť v kráľovstve Božej vôle. Daj aby už nebolo pustým miestom, ale zaplnilo sa tvojimi synmi a dcérami. Zverujeme sa do tvojich rúk, aby viedla naše kroky do kráľovstva Božej vôle. Nebeská Matka, stoj pri nás, osvecuj našu myseľ i srdce a pomáhaj nám čoraz lepšie chápať, čo znamená Božia vôľa. Zdravas, Mária.

Srdečne pozývam k spoločnému rozjímaniu.

fr. Tadeáš Horváth OP, spolupracovník promótora pre ruženec

2023-04-27T11:41:04+02:00