Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov (12.-15. december 2019)

//Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov (12.-15. december 2019)

Milí ruženčiari,

srdečne Vás pozývam na duchovné cvičenia, počas ktorých budeme uvažovať o Eucharistii. K tomu, aby sme fyzicky žili, potrebujeme telesnú stravu. Jeme a pijeme preto, aby sme žili, aby sme rástli, aby sme boli odolní a aby sme mali radosť.

Podobne za týmto účelom – ale v duchovnom slova zmysle – prijímame Eucharistiu: aby sme žili v milosti posväcujúcej, aby sme rástli v ovocí dobrých skutkov, aby sme boli odolní voči pokušeniam, voči morálnemu zlu a aby sme mali radosť z Božej lásky.

Presné informácie o termíne, poplatku  a prihlasovaní sa na duchovné cvičenia nájdete nižšie v priloženom stĺpčeku.

Teším sa na spoločné stretnutie.

fr. Hilár Štefúrik OP

spolupracovník promótora pre ruženec

2019-09-24T11:33:02+00:00