Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov

//Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov

Možnosť načerpať veľa síl a vnútorného pokoja sme mali počas adventných duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Uskutočnili sa v dňoch 12. – 15. decembra 2019 na tému: „Eucharistia – ako prežívať sv. Omšu“. Duchovné cvičenie viedol dominikán páter Hilár Štefurik. Začínali sme vo štvrtok modlitbou rozjímavého ruženca. Celý čas bol naplnený bohatým programom: ružence rozjímavé, sv. omše, ranné chvály, Koruna Panny Márie, večerné adorácie a aj jedna celonočná, ako aj obsah samotných cvičení. Prednášky neboli príliš dlhé, ale rozhodne boli hodnotné. Mali sme tiež dostatok času na osobné rozjímanie a stíšenie sa. To všetko umocnené krásnym prostredím a veľmi milým a obetavým pátrom a napokon aj sv. spoveďou. To všetko sme prežívali s veľkou radosťou. Páter sa nám prihováral pútavo a s ľahkosťou slova nám vysvetľoval, čo sv. omša je a ako ju čo najlepšie prežívať. Myslím, že všetci zúčastnení sme odchádzali v nedeľu domov veľmi spokojní, obohatení a povzbudení. Na záver chcem povzbudiť aj ostatných členov ružencových bratstiev, aby sa odhodlali prísť na duchovné cvičenia. Sú to dni strávené v hlbšej prítomnosti Panny Márie a skrz ňu aj jej Syna. Je to čas stíšenia sa, pozastavenia a načerpania sily aj odvahy, zverovať každý svoj deň Nebeskej Matke práve modlitbou ruženca. Pán Boh zaplať za duchovné cvičenia naším Dominikánom. Nech Pán požehnáva Vašu Bohumilú činnosť.

Terka Dudiňáková, horliteľka RB Kuková

2020-10-15T19:35:45+02:00