Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov 20.-23. február 2020

//Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov 20.-23. február 2020

Milí ruženčiari, dovoľte nám pozvať vás na duchovné cvičenia, ktorých témou budú niektoré starozákonné biblické postavy. A hoci je medzi nami a nimi niekoľko storočný časový odstup, ich životné príbehy, ich život s Bohom majú stále čo povedať aj nám ľuďom 21.storočia.

Presné informácie o termíne, poplatku a prihlásení sa na duchovné cvičenia nájdete v priloženom stĺpčeku.

Teším sa na spoločne strávený čas s vami!

Filip Ďubek OP, promótor pre ruženec a fr. Vavrinec Mitro OP, spolupracovník promótora

2020-02-26T11:38:43+01:00