Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov

//Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov

Možnosť načerpať veľa síl a vnútorného pokoja sme mali počas duchovných cvičení v exercičnom dome sv. Ignáca pod Kálvariou v Prešove.

Uskutočnilo sa v dňoch 10.-13.marca 2022, ktoré viedol brat dominikán Patrik Vnučko OP. Začínali sme vo štvrtok svätým ružencom. Program bol bohatý: ružence, sv.omše, ranné a večerné chvály, večerné adorácie aj celonočná adorácia, krížová cesta a korunka Božieho milosrdenstva. Už samotná téma, sila ticha ako i obsah samotných cvičení boli úžasným duchovným zážitkom. Prednášky neboli dlhé, ale rozhodne boli jednotné. Mali sme tiež dostatok času na osobné rozijímanie a stíšenie sa. To všetko umocnené krásnym prostredím.

Aj po rozídení sa domov hlboký duchovný zážitok sme si podľa vzoru Panny Márie uložili v našich srdciach. Verím, že všetci sme odchádzali veľmi spokojní, obohatení a povzbudení.

Dovoľte mi poďakovať sa za duchovné cvičenia našim dominikánom.

Nech Pán požehnáva vašu bohumilú činnosť. Keďže pred nami sú Veľkonočné sviatky, tak v mene svojom a všetkých nás, chcem vám popriať požehnané a milostiplné od zmŕtvychvstalého Krista.

Terka Dudiňáková, horliteľka RB Kuková

2022-03-30T13:36:03+02:00