Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov

//Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov

24.október, prekrásny slnečný deň a 37 ľudí z rôznych kútov Slovenska cestuje do Prešova. Presnejšie do exercičného domu sv. Ignáca na duchovné cvičenie. Téma „Ako prežívam sv. omšu“ exercitátor páter Šimon Tyrol. Týchto 37 veriacich (neznámych ľudí) o 16.30 hod. vytvorí na 4 dni od 24. do 27. októbra jedno živé spoločenstvo, ktoré túži čo najviac sa priblížiť k Bohu. Čakal na nás bohatý program. Každodenné slávenie sv. omše, deň sme začínali rannými chválami a zakončovali Korunou PM, večernými chválami, adoráciami a eucharistickými požehnaniami. Medzitým modlitby ruženca, prednášky a čas na rozjímanie. A ešte aby som nezabudla na sv. spoveď a na osobný rozhovor s pátrom Šimonom. Toto všetko sme prežívali s radosťou a plným nasadením. Prednášky s pátrom nás neskutočne obohacovali. Pútavou formou, s ľahkosťou slova nám vysvetľoval, čo sv. omša je a ako ju čo najlepšie prežívať. Drahí ruženčiari, určite pochopíte, že štyri dni zhrnúť do kocky z takej bohatej témy sa nedá. Dovolím si iba jednu myšlienku, už modlitba samotného ruženca privádza k sv. omši. Sv. omša – závdavok neba. Boh Otec ma pozýva, chce mi umyť nohy, obliecť sa do môjho života, sedieť so mnou za jedným stolom… No nie je to úžasné?! Môže veriaci človek odmietať tak nádherné pozvanie? „OTČE“ my sme to pozvanie na hostinu prijali, a bolo nám dopriate. Po celý čas si nás rozmaznával, zahŕňal svojim nekonečným milosrdenstvom a štedro rozdával poklady svojej lásky. Vďaka Ti Otče, vďaka Ti drahá Matka naša Kráľovná pompejského ruženca. Ešte jedno veľké ďakujem za všetkých zúčastnených pátrovi Šimonovi, že sme mohli spolu s nim a cez neho prijímať Božiu milosť. Nech Vás Pán žehná a dá Vám potrebné milosti, aby ste boli dobrým robotníkom v Pánovej žatve. Pane štedro odmeň celý personál, ktorý sa o nás s láskou staral. Vďaka Ti Pane, že nás tak miluješ.

Horliteľka ružencového bratstva Eva Bednáriková, Dulova Ves

2020-10-15T19:37:14+00:00