Adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 08.- 11. decembra 2022 – USKUTOČNENÉ

//Adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 08.- 11. decembra 2022 – USKUTOČNENÉ

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša na tento svet. V liturgickom roku toto obdobie slávime v časovom rozpätí štyroch nedieľ. V porovnaní so skutočným očakávaním príchodu Mesiáša je to nepatrný čas. Starý zákon cez prorokov nám hovorí o niekoľkých storočiach, kedy práve oni oznamovali a uisťovali ľud o príchode pravého kráľa na túto zem.

Milí ruženčiari pozývam vás spoločne rozjímať nad slovami prorokov a zvlášť nad slovami najväčšieho proroka Jána Krstiteľa, súčasníka a bezprostredného predchodcu nášho Pána Ježiša narodeného v Betleheme.

Presné informácie o termíne, poplatku a prihlásení sa na duchovné cvičenia nájdete v priloženom stĺpčeku.

Teším sa na spoločné stretnutie.

Matej Šulik OP, promótor pre ruženec na Slovensku

2022-12-12T07:51:33+01:00