Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 13.- 16. júna 2024 – DOPLNENÝ TERMÍN

//Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 13.- 16. júna 2024 – DOPLNENÝ TERMÍN

Pre veľký záujem Vám prinášame doplnený termín duchovných cvičení z pátrom Antonínom na tému Zastavenia lásky.

Milí ruženčiari,

pozývam vás na duchovné cvičenia kde budeme hovoriť o Zastaveniach lásky podľa Svätého písma 1. list Korinťanom 13. kapitola.

DC organizuje Dominikánske mariánske centrum v termíne od 13. do 16. júna 2024 (štvrtok – nedeľa) v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ulica Pod Kalváriou 81.
Cena pobytu, ktorá zahŕňa ubytovanie a stravu činí 100 Eur za osobu pri plnej penzii alebo 109 Eur za osobu pri plnej penzii s diétou (je potrebné nahlásiť vopred). Platí sa až pri príchode na mieste a doprava je individuálna. Začiatok je vo štvrtok o 16:15 hod. a končí sa v nedeľu spoločným obedom (cca o 13:00 je záver). DC je určené pre všetkých členov ružencového bratstva a počas ich trvania je priestor aj na spoveď a nočnú adoráciu. Po celý čas je silencium.

V prípade záujmu budeme hovoriť aj o význame a zmysle ružencového bratstva dnes, a vysvetlíme fungovanie a možnosti konkrétnej pomoci pre Vaše ružencové bratstvo. Uvítali by sme, ak by ste predložili Vaše postrehy, návrhy, či námietky.

Svoju účasť, prosím, nahláste do DMC počas úradných hodín telefonicky na číslo: (055) 623 01 37, 0903/982 541 alebo emailom na adresu dmc@dmc.sk najneskôr do 31. mája 2024.

Teším sa na spoločné stretnutie.

fr. Antonín Husovský OP, spolupracovník promótora pre ruženec

2024-03-05T08:59:24+01:00