Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 22.- 25. októbra 2020

//Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 22.- 25. októbra 2020

Milí ruženčiari,

pozývam vás zamyslieť sa nad slovami Pána Ježiša „ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“. Na túto tému budeme nazerať vo svetle učiteľky Cirkvi sv. Terézie z Lisieux.
Presné informácie o termíne, poplatku a prihlásení sa na duchovné cvičenia nájdete v priloženom stĺpčeku.
Teším sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom
fr. Charbel Hric OP

spolupracovník promótora pre ruženec

2020-08-19T15:06:28+00:00