Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 23.- 26. júna 2022 – USKUTOČNENÉ

//Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 23.- 26. júna 2022 – USKUTOČNENÉ

Milí ruženčiari, keď k Ježišovi prichádzajú učeníci s prosbou: „Pane, nauč nás modliť sa…“, vyjadrujú túžbu, aby aj ich modlitba bola podobná tej Ježišovej. Počas niekoľkých dní sa budeme môcť aj my učiť v Ježišovej škole modlitby, a tak prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. Srdečne pozývam k spoločnému rozjímaniu.

fr. Chryzostom Kryštof OP, spolupracovník promótora pre ruženec

2022-07-18T08:37:03+02:00