Stretnutie ružencových bratstiev a dominikánskej rodiny v Šaštíne

//Stretnutie ružencových bratstiev a dominikánskej rodiny v Šaštíne

V mene ružencového bratstva z Nitry Klokočiny  sa chcem poďakovať pátrom Dominikánom za krásne a poučné stretnutie ružencových bratstiev v Šaštíne 2.10.2021. I keď je situácia sťažená v súvislosti s Covidom predsa pre nás pripravili zaujímavé prednášky a mohli sme sa stretnúť po dvoch rokoch. Na úvod nás privítal promótor pre ruženec fr. Alan Dely OP, a pozval sestru Karolu, aby nás oboznámila s obrazom Mascarella, ktorý pochádza z 13.str a na ktorom je sv. Dominik so svojimi spolubratmi, ktorí boli zázračne nasýtení. Obraz bol 600 rokov skrytý a porozprávala nám o ňom jeho celú históriu.

Páter Irenej Fintor OP nás oboznámil zo životom Sv. Dominika, a pripomenul  jeho 800 narodeniny pre nebo. Sv. Dominik chodil a pozýval k modlitbe posvätného ruženca. Páter Irenej citoval Sv. Dominika a povedal.: “ Ruženec je veľmi silný symbol v modlitbe. Symbol ktorý nosíme pri sebe. Ruženec je ako prestretý stôl. Dôležitá je viera a láska.“ Povzbudil nás k modlitbe posvätného ruženca.

Sv. omšu celebroval provinciál Damián Mačura OP a v homílii sa prihovoril Gerard Francisco Timoner – na úvod povedal, že tento rok slávime 3 významné výročia.:

800 r. narodenia Sv. Dominika pre nebo

450 r. od víťazstva kresťanov v námornej bitke pri Lepante na príhovor PM

  1. výročie vyhlásenia Sv. Jozefa ženícha PM za patróna Cirkvi.

Ďalej nás oboznámil o zapožičanom Relikviári Sv. Dominika z Monte Mário v Ríme. Povzbudzoval nás tiež k modlitbe posvätného ruženca a v homílii rozobral každé tajomstvo posvätného ruženca.

Vrúcna vďaka Vám milí pátri Dominikáni za požehnaný čas ktorý ste nám pripravili a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Anna Béderová HRB Nitra Klokočina.

2021-10-28T09:08:19+02:00