Duchovné cvičenia v Melčiciach

//Duchovné cvičenia v Melčiciach

V dňoch 14.-17. marca 2019 sa vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach stretli členovia z viacerých ružencových bratstiev. Cieľom stretnutia boli duchovné cvičenia na tému „Veľké postavy viery“, ktoré viedol Páter Bruno Donoval OP, spolupracovník promótora pre ruženec. Účastníci sa tak mohli bližšie dozvedieť zaujímavosti zo života praotca viery Abraháma, prvého vodcu Izraela Mojžiša, proroka Eliáša a kráľa Dávida.

Pomocou duchovných cvičení si môže človek usporiadať svoje vzťahy a to nielen k sebe samému, ale zmeniť svoj vlastný život, vychutnávať si v tichu prítomnosť Boha. V centre sme sa zúčastnili každý deň svätej omše a posledná bola v 2. pôstnu nedeľu, keď sme rozjímali nad tajomstvom premenenia Pána. Takto sme si po desiatich dňoch pôstu pripomenuli, že v našom živote nedôjde k osobnej zmene, ak ju nebude sprevádzať úprimná modlitba. Po omši sme obdržali požehnanie relikviou sv. Kríža a sv. Charbela.

Súčasťou tohto stretnutia bola i vzájomná výmena skúseností spojená s činnosťou ružencových spoločenstiev. Hovorili sme o výmene ružencových tajomstiev, spravovaní finančnej agendy, spoločnej modlitbe na mesačných stretnutiach, jednotnej ružencovej zástave.

Páter Bruno Donoval OP nás obohatil svojimi zaujímavými prednáškami. Oboznámil nás aj s činnosťou DMC, so stretnutiami, ktoré pre nás ruženčiarov v tomto roku chystajú. Pútavo hovoril aj o „Pásiku sv. Dominika“, jeho histórii a význame pre bezdetných manželov.

Počas celého stretnutia sme sa tešili zo vzájomnej prítomnosti a z ovzdušia plného lásky a porozumenia. Duchovné cvičenia sme ukončili nedeľným obedom a s prianím v budúcnosti sa ešte na takýchto podujatiach DMC spoločne stretnúť.

Anna Džimová, horliteľka RB Dubnica nad Váhom

2020-10-15T19:40:49+02:00