Duchovné cvičenia v Melčiciach (14.-17. marec 2019)

//Duchovné cvičenia v Melčiciach (14.-17. marec 2019)

Milí ruženčiari,

srdečne vás pozývam na duchovné cvičenia, ktorými nás budú sprevádzať veľké postavy viery Starého zákona.Spoločne sa cez stránky Biblie pozrieme na životný príbeh  Abraháma, Jozefa, Mojžiša a Eliáša. V tichu necháme zaznieť Slovo z horiaceho kríka, v stánku stretnutia i cez dar odpustenia a prehĺbenej viery.

Téma: Veľké postavy viery.

Termín: 14.-17. marec 2019 so začiatkom o 16:30 hod.

Miesto konania: Františkánske duchovné centrum v Melčiciach

Účastnícky príspevok: 70 € (dvojlôžková izba) alebo 80 € (jednolôžková izba)

Svoju účasť nám, prosím, nahláste v čase úradných hodín do DMC telefonicky na číslo: 055/532 01 37, alebo emailom na adresu dmc@dominikani.sk najneskôr do 06. marca 2019.

fr. Bruno Donoval OP, spolupracovník promótora pre ruženec

2019-06-17T08:16:04+02:00