Duchovné cvičenia v Piešťanoch

//Duchovné cvičenia v Piešťanoch

Od štvrtka 9.mája do nedele 12.mája 2019 sme sa viacerí ruženčiarí z rôznych kútov Slovenska stretli na Duchovných cvičeniach v Exercičnom dome v Piešťanoch. Počas celej doby nás sprevádzala zaujímavá téma: „Čriepky z Jánovho evanjelia.“ Exercitátorom bol páter Patrik Vnučko OP, spolupracovník promótora pre ruženec.

Program pozostával z dennej modlitby liturgie hodín, svätého ruženca a ruženca Božieho milosrdenstva, svätej omše a na zakončenie dňa poklony Najsvätejšej sviatosti. Mali sme tiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, aj osobného rozhovoru s pátrom Patrikom. To všetko nám pomáhalo vhĺbiť sa do Jánovho evanjelia.

Počnúc svadbou v Káne niektoré čriepky poukazovali na príchod Ježišovej hodiny. Z iných čriepkov sme sa pokúsili poskladať portrét apoštola Tomáša. Prostredníctvom ďalších čriepkov sme sa snažili zachytiť vanutie Ducha Tešiteľa. Spolu s Petrom, Jánom a Magdalénou nazreli sme aj do prázdneho hrobu.

Duchovné cvičenia sme zakončili nedeľnou svätou omšou, na ktorej sme ďakovali Bohu za čas, v ktorom sme mohli aspoň v čriepkoch počúvať a rozjímať o krásnom Jánovom evanjeliu. Na jej záver nám páter Patrik udelil generálnu absolúciu a apoštolské požehnanie.

Nakoniec sme ďakovali Bohu, že z jeho milosti sme mohli absolvovať tieto Duchovné cvičenia a pátrovi Patrikovi za ich láskavé vedenie.

Horliteľka ruže z Hlohovca

2020-10-15T19:40:10+02:00