Duchovné cvičenia v Prešove

//Duchovné cvičenia v Prešove

Možnosť načerpať veľa síl a vnútorného pokoja sme mali počas duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Pod záštitou Dominikánskeho mariánskeho centra sa uskutočnili v dňoch 7. až 10. marca 2019. Viedli ich bratia dominikáni, promótor pre ruženec páter Filip Ďubek OP so svojimi spolupracovníkmi, pátrom Charbelom Hricom OP a frátrom Vavrincom Mitrom OP. Téma znela: „Poďme na hlbinu! Tajomstva bolestného ruženca“.

Začínali sme vo štvrtok modlitbou rozjímavého ruženca. Program bol počas celej doby naozaj bohatý: kontemplatívne modlitby ruženca, sväté omše, ranné aj večerné chvály, prednášky, rozjímania, adorácie. Už samotná téma – Sila ticha – ako i obsah samotných cvičení bol pre nás veľkým povzbudením. Prednášky neboli príliš dlhé, ale rozhodne boli hodnotné. Mali sme tiež dostatok času na osobné rozjímanie a stíšenie sa vďaka silenciu. To všetko umocnené krásnym prostredím a veľmi milými a obetavými bratmi dominikánmi.

Verím, že všetci zúčastnení sme odchádzali v nedeľu domov spokojní, obohatení a povzbudení. Dovoľte mi poďakovať sa za duchovné cvičenie naším dominikánom. Pán nech požehnáva vašu bohumilú činnosť.

Terka Dudiňáková, Horliteľka RB Kuková

2020-10-15T19:42:06+02:00