Duchovné cvičenia v Prešove

//Duchovné cvičenia v Prešove

Chvíle strávené na duchovných cvičeniach od 22. do 23. februára 2020 v Prešove, hlavne stretnutie s Ježišom v Eucharistii a pri nočnom bdení pohladili moju dušu. Mne silencium nevadilo, práve naopak.

Vďaka patrí nášmu Bohu ockovi a našej nebeskej Mamke ružencovej Panne Márii, ako aj bratom dominikánom fr. Filipovi a fr. Vavrincovi, za chvíľu ticha v rozjímaní nad biblickými postavami.

Každý človek je jedinečné dielo všemohúceho Stvoriteľa.

členka RB Anna

2020-10-15T19:32:34+02:00