Duchovné cvičenia v Prešove – Jezuiti

//Duchovné cvičenia v Prešove – Jezuiti

Veľké ďakujem a Pán Boh zaplať patrí P. Chryzostomovi Kryštofovi OP, za vedenie duchovných cvičení.

Vo štvrtok podvečer sme sa stretli v malom počte. Ale možno len toľkých si Panna Mária pozvala a na veľké prekvapenie ani exercitátor P. Šebastián Moric OP, ktorý to mal viesť, sa ich nemohol zúčastniť.

No som rada, že P. Chryzostom prijal pozvanie viesť tieto duchovné cvičenia, ktoré sme začali úvodným stretnutím a modlitbou posvätného ruženca Svetla.

Naše stretnutia – prednášky, ktorých sme mali šesť, boli na tému Blahoslavenstiev. Blahoslavenstvá všetci dobre poznáme – blahoslavení chudobní, plačúci, tichí… Mňa osobne veľmi oslovilo a potešilo blahoslavenstvo čistého srdca. Čo to v bežnom živote znamená? Ani si to vôbec neuvedomujeme, lebo sme zavalení prácou, povinnosťami, ale čisté srdce znamená, že máme prinášať Boha vo svojom srdci. Tam kam prídeme neosočovať, neposudzovať…

Ďalším blahoslavenstvom bolo blahoslavenstvo pokoja. Páter Chryzostom nám predniesol úžasné myšlienky a príklady a zakončil krásnou modlitbou ku sv. Františkovi z Assisi: „Modlitbou pokoja“.

Tieto duchovné cvičenia sme prežili skutočne naplnení Duchom Svätým.

P. Chryzostomovi ďakujeme z celého srdca za jeho myšlienky, slová, rady a verím, že každý si niečo zobral k srdcu a odniesol si to do svojich domovov na dlhý čas.

Ešte raz, Pán Boh zaplať.

HRB – Lešková Emília, RB Kapušany

2021-11-03T12:17:28+01:00