Duchovné cvičenia v Prešove (07.-10. marec 2019)

//Duchovné cvičenia v Prešove (07.-10. marec 2019)

Milí ruženčiari,

dovoľte mi pozvať vás na pôstne duchovné cvičenia, ktoré nesú názov: „Poďme na hlbinu! Tajomstvá bolestného ruženca.“

Budeme spoločne rozjímať nad ružencovými tajomstvami, ktoré opisujú posledné chvíle Ježišovho života, jeho umučenie a smrť. Zahĺbime sa do tajomstiev, ktoré odkrývajú veľkosť ľudskej zloby, ale ktoré zároveň omnoho viac odkrývajú veľkosť Božej lásky.

Tieto duchovné cvičenia sú zároveň skvelou príležitosťou dozvedieť sa viac o podstate a zmysluplnosti pôsobenia v ružencovom bratstve.

Téma: Poďme na hlbinu! Tajomstvá bolestného ruženca.

Termín: 7.-10. marec 2019 so začiatkom o 16:15 hod.

Miesto konania: Exercičný dom sv. Ignáca, Prešov

Účastnícky príspevok: 64 €

Svoju účasť nám, prosím, nahláste v čase úradných hodín do DMC telefonicky na číslo: 055/532 01 37, alebo emailom na adresu dmc@dominikani.sk najneskôr do 28. februára 2019.

fr. Filip Ďubek OP, promótor pre ruženec

2019-06-17T08:48:24+02:00