PÔSTNE Duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach, 23.-26. marca 2023 !!! ZRUŠENÉ !!!

//PÔSTNE Duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach, 23.-26. marca 2023 !!! ZRUŠENÉ !!!

Milí ruženčiari, srdečne vás pozývam na exercície, ktoré budú vychádzať z hlbokého tajomstva našej viery. V duchu sa prenesieme v priestore a čase do Nazareta. Lebo práve tam sa stretá pokorná Božia veľkosť s krásnym ľudským srdcom izraelského dievčaťa – Márie. Skryté pred zrakom mocných tam dejiny spásy začínajú svoju novú kapitolu s názvom „Boh sa stáva človekom“. Kapitola, ktorá začne meniť naše ľudské chápanie tajomstva, ktoré nazývame „Boh“, ale aj tajomstva, ktoré voláme „človek“. Panna Mária, Matka vteleného Slova, vypros nám odvahu veľkodušne odpovedať na dar, ktorý skrze teba Božia dobrota zverila ľudským dejinám, i tým našim terajším.

Všetky dôležité informácie nájdete v rámčeku. Teším sa na spoločne strávený čas s vami v modlitbe a zdieľaní spoločenstva.
fr. Bruno Donoval OP,
šéfredaktor časopisu Ruženec

2023-02-28T11:45:16+01:00