Februárové číslo časopisu ruženec

//Februárové číslo časopisu ruženec

Na začiatku minulého roka nik netušil, že vypukne pandémia, ktorá radikálne zasiahne naše životy. Opäť si naplno uvedomujeme ľudskú krehkosť, ale aj zodpovednosť za dianie okolo nás a za náš svet. Keď sme v marci pred rokom so zatajeným dychom sledovali tragické správy z Talianska o veľkom množstve úmrtí spôsobených chorobou COVID-19, možno sme si aj mysleli, že je to od nás stále dosť ďaleko a že pred najhorším sa nám podarí uchrániť… Ako budovať spoločenstvo aj napriek tejto kríze sa dočítane na strane 6 a 7.

Kňazi nastúpili do nemocníc – mladí kňazi Košickej arcidiecézy aktívne oslovili nemocnice s ponukou dobrovoľnej služby pre výpomoc počas pandémie. Zo spontánnej aktivity dobrovoľníctva sa ešte v januári v Prešove a v Košiciach sformovala prvá skupina kňazov. Viac sa dočítate na strane 4.

V rubrike Viera v umení na strane 31 až 35 sa dočítate, že v predchádzajúcich číslach Ruženca sme sa stretli s Archou zmluvy a Šalamúnovým trónom ako predobrazmi Panny Márie. Kresťanská teológia chápala Starý zákon ako plný predobrazov tajomstva Ježiša Krista, ktorý je ich naplnením. Tento typologický výklad začal už samotnými svätopiscami. Čo hovorí o Ježišovi, Kainovi a Ábelovi sa dočítate v našom článku.

Na strane 2 až 3 nájdete modlitbu v čase epidémie pred ikonou SALUS POPULI ROMANI – POPULI CASSOVIENSIS.

Na strane 4 nášho časopisu nájdete aktuálnu ponuku na Ružencový stolový kalendár na tento rok 2021.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 6 časťou na strane 10 a 12. V nej sa dočítate, že Starší sú prínosom pre celú spoločnosť. Pomáhajú v rodinách. Prinášajú radosť, pokoj, svoje životné skúsenosti a múdrosť. Dokážu sa odovzdávať iným, vedia poradiť, pracujú nezištne na rôznych programoch. Plným priehrštím rozdávajú lásku. Majú pochopenie pre problémy a potreby iných, dokážu pomôcť v núdzi.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 24 až 27 vám prinášame článok o tom, ako sa pakistanská rodina modlí za blahorečenie svojho syna, ktorý bol zabitý, keď bránil samovražednému útočníkovi vstúpiť do preplneného Kostola sv. Jána v Youhanabade, v kresťanskej štvrti v meste Lahore.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 13 až 16, opisuje Znamenie kríža. Prečo sa značiť znamením kríža, aký význam má prežehnávanie sa počas svätej omše a aký má svoj bohatý biblický pôvod.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Svätá Božia Rodička na str. 20 – 23

Čo vyjadruje slovné spojenie Oddeliť zrno od pliev sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Veľké postavy viery III.

– pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Vášne a emócie v Biblii

– mariánske soboty

2021-05-13T10:36:10+02:00