Februárové číslo časopisu Ruženec

///Februárové číslo časopisu Ruženec

Na strane 29 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Pokúšanie Pána Ježiša na púšti. Umenie zobrazovalo diabla pri pokúšaní Ježiša na púšti buď ako ohyzdnú príšeru alebo zbožného mnícha. Prvý motív chcel zdôrazniť obludnosť zla a hriechu, druhý jeho rafinovanosť a schopnosť tváriť sa neškodne, vziať na seba krycí háv dobra a svätosti. Nie nadarmo Písmo vraví, že „sám satan sa tvári ako anjel svetla“ (2 Kor 11, 14).

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 27 časťou na strane 8 až 9. V článku s názvom Každý chorý má svoju neodňateľnú dôstojnosť.

Na str. 10 až 13 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 3. časti článku Prvá eucharistická modlitba o tom, že v našom oboznamovaní sa s Prvou eucharistickou modlitbou (Rímskym kánonom) sme sa dostali k jej centrálnej časti – k premeneniu, ktorému v tejto eucharistickej modlitbe predchádzajú tri modlitby. Z nich prvá je trojčlenná. Týmto modlitbám sme sa venovali v predošlých číslach nášho cyklu. Po premenení nasledujú v Rímskom kánone taktiež tri modlitby, pričom prvá je opäť trojčlenná. Takže premenenie sa nachádza v strede tohto kanónu ako siedmy, centrálny, a teda najdôležitejší prvok celej tejto eucharistickej modlitby. Centrálne miesto premenenia tak poukazuje na to, aké postavenie má mať v našom živote Kristus, ktorý sa nám dáva v Eucharistii. Viac v spomínanom článku.

Z pútnických miest sme navštívili Dülmen v Nemecku. V malebnej krajine Severného Porýnia – vo Vestfálsku leží malé mesto Dülmen. Patrí medzi obľúbené turistické destinácie, hlavne kvôli rozsiahlej sieti cyklistických chodníkov a chovu divokých koní. No preslávila ho aj jedna mimoriadna osobnosť – bl. Anna Katarína Emmerichová, ktorá patrí medzi najväčších mystikov Cirkvi. Mesto a farnosť Dülmen patria do Münsterskej diecézy. Viac na str. 18 a 21.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 25 vám prinášame článok o tom, ako občianska vojna v období rokov 1977 až 1992 takmer celkom zničila juhovýchodný africký štát Mozambik. Následky sú citeľné dodnes, no napriek nim vládol v tejto chudobnej krajine relatívny pokoj; od roku 2017 však trpí útokmi extrémistickej islamistickej skupiny. Vyžiadali si už približne štyri tisícky obetí a milión utečencov. Viac v článku s názvom: Terorizmus v Mozambiku: Cirkev chce byť súčasťou riešenia

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Poklady mýtnika Matúša (str. 11);

– pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Panna Mária, Matka vteleného Slova (str. 26).

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. marca (str. 2).

2023-09-21T09:28:00+02:00