Januárové číslo časopisu Ruženec

//Januárové číslo časopisu Ruženec

V seriáli Viera vo svete na strane 20 až 23 sa dočítate, že pri príležitosti dňa modlitieb za prenasledovaných kresťanov v Brazílii pozvala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Moussu Diabateho, aby vyrozprával svoj príbeh. Pod veľkou sochou Krista Vykupiteľa v Riu hovoril o poľutovaniahodnej náboženskej neznášanlivosti. Opísal však aj nádej, ktorá sa zrodí, keď Boh premení náš život. Boh totiž aj dnes spôsobuje také obrátenia, aké kedysi zmenilo Šavla, prenasledovateľa kresťanov, na Pavla, svätého apoštola. Ukazuje tak, že láska nepozná hranice – podmienkou je, aby človek otvoril Bohu svoje srdce…

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 5 časťou na strane 6 a 7. V nej sa dočítate, že Smrť blízkeho bolí. To, že človek zomiera, je úplne prirodzený zákon života. nám zomrie blízky človek, priateľ, jeho smrť sa nás vždy hlboko dotkne. Je to samozrejmé, pretože nenávratne odchádza z nášho života…

V rubrike „Viera v umení“ na str. 31 až 35 vám prinášame pohľad na Máriu, ktorá je po mnohé stáročia zobrazovaná i vzývaná ako „Sedes sapientiae“, Mária, sídlo múdrosti.

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 10 až 13, opisuje svedectvo Jána Krstiteľa, ktoré sa na začiatku Jánovho evanjelia zameriava na jedno základné vyznanie: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29.36). Toto Jánovo svedectvo malo obrovský dosah na teológiu i umenie. V liturgii sa s ním stretávame pri každom slávení svätej omše, a preto teraz na určitý čas prerušíme naše putovanie Jánovým evanjeliom a zameriame sa na biblické pozadie slávenia eucharistie. Viac sa dočítate v článku Íst za Baránkom.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Svätá Mária na str. 18 – 19.

Z pútnických miest sme navštívili obec Bôrka, kde sa nachádza jedno zo škapuliarskych pútnických miest v Rožňavskej diecéze. Viac na strane 24 až 26.

Čo vyjadruje slovné spojenie  Nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 27.

Aké akcie na rok 2021 sme nachystali pre vás milí ruženčiari nájdete na strane 16 až 17.

Ponúkame vám novú ružencovú maľovanku – Dominikov maľovaný ruženec. Jej cieľom je pomôcť deťom hravou formou spoznať duchovné bohatstvo modlitby ruženca. Viac informácií sa dočítate na strane 28.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– pôstne duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom domove v Melčiciach, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Veľké postavy viery III.

– pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Vášne a emócie v Biblii

Na poslednej strane nášho časopisu nájdete ponuku vami obľúbených Ružencových kalendárov na rok 2021.

2021-05-13T10:13:57+02:00