Januárové číslo časopisu Ruženec

//Januárové číslo časopisu Ruženec

Milí ruženčiari, pred rokom v tomto čase si nik nevedel predstaviť, že naši východní susedia na Ukrajine budú čeliť takému obrovskému utrpeniu, aké prináša vojna. Rozhodnutie jednej krajiny zaútočiť na druhú neznamenálen smrť ohromného množstva ľudí, na fronte predovšetkým mladých, ale znamená aj rozbitie rodín, nesmierne utrpenie bezbranných detí a starších, rozbitie štruktúr spoločnosti potrebných pre dôstojný život. Zlo, ktoré takto vycerilo zuby, však narazilo na dobrodincov z celého sveta, ktorí ukazujú, že zlo ani tu nemôže mať posledné slovo. Snažia sa zmierňovať kruté účinky vojny, obnovovať vieru v dôstojnosť každého človeka. Pomáhať sa usilujeme aj my. A je povzbudivé si uvedomiť, že každé dobro vychádza z pôsobenia láskyplného Boha… Viac v príhovore fr. Damiána Mačuru, OP, provinciála Rehole kazateľov na Slovensku v článku s názvom Dôstojnosť človeka na strane 2 a 3.

Na strane 20 až 21 v seriály „Máriina škola“ vám prinášame článok s názvom: Matka jednoty. V dňoch od 18. do 25. januára 2023 budeme opätovne sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na ceste k plnej jednote, po ktorej kráčame vedení Duchom Svätým, nás ako dobrá matka sprevádza Panna Mária….

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 26 časťou na strane 8 až 10. V článku s názvom Nech je rok 2023 rokom lásky, pokoja a mieru.

Čo vyjadruje slovné spojenie Stavať na piesku sa dočítate v rubrike „Biblická drobnička“ na str. 11.

Na str. 12 až 14 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v 2. časti článku Prvá eucharistická modlitba o tom, že v predchádzajúcom čísle Ruženca sme sa začali oboznamovať s Prvou eucharistickou modlitbou, ktorá sa zvykne nazývať Rímsky kánon. Táto eucharistická modlitba prešla určitým vývojom už v staroveku. Viac v spomínanom článku.

Aké akcie na rok 2023 sme nachystali pre vás milí ruženčiari nájdete na strane 18 až 19.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 22 až 25 vám prinášame článok o tom, ako sa po jedenástich rokoch od vypuknutia vojny, ktorá si vyžiadala státisíce obetí na životoch, milióny ľudí pripravila o strechu nad hlavou a zničila mnohé mestá, Sýria prepadá do čoraz hlbšej ekonomickej a sociálnej krízy. Viac v článku s názvom: Sýria: Gesto lásky voči mladomanželom.

Na strane 26 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Mudrci od východu a tri etapy ľudského života. Hoci Matúšovo evanjelium neuvádza počet mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť Jezuliatku, ale spomína tri dary, ktoré mudrci so sebou priniesli: „otvorili svoje pokladnice a dali mu zlato, kadidlo a myrhu“ (porov. Mt 2, 11); vďaka týmto trom darom sa v umení veľmi skoro začali zobrazovať aj traja mudrci…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Zastavenia lásky (str. 15);

Na strane 7 nášho časopisu nájdete ponuku nástenného Ružencového kalendára na rok 2023 – už v dopredaji za polovičnú cenu.

2023-01-09T07:04:27+01:00