Januárové číslo časopisu Ruženec

//Januárové číslo časopisu Ruženec

V januárovom čísle časopisu Ruženec, ktorý je formačno-informačným mesačníkom ružencových bratstiev na Slovensku, nájdete rozhovor s bratom Michalom Krovinom, dlhoročným šéfredaktorom nášho časopisu.

V rubrike „Biblické okienko“ sa bližšie pozrieme na tretiu a štvrtú kapitolu Lukášovho evanjelia, ktoré nám opisujú začiatok Ježišovho verejného účinkovania.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame našu pozornosť na invokáciu Dom zlatý.

V rámci „formácie ružencových bratstiev“ si bližšie predstavíme exhortáciu pápeža Františka Gaudete et Exsultate. V tomto čísle zameriame našu pozornosť na charakteristiky svätosti súčasného človeka, medzi ktoré pápež František zaradil pokoru, radosť a odvahu.

Našu pozornosť taktiež zamerieme na vysvetlenie, ako sa slovné spojenie „Eliášov oheň“ dostalo z Písma do nášho jazyka.

V obnovenom seriáli „Viera v umení“ si predstavíme rôzne vyobrazenia pokušení svätého Antona, pustovníka.

V prílohe časopisu nájdete termíny všetkých duchovných cvičení pre členov ružencových bratstiev ako aj plán najbližších duchovných obnov.

Okrem uvedených článkov sa dozviete mnoho povzbudivých informácií zo života ružencových bratstiev na celom Slovensku.

2019-01-14T15:02:58+01:00