Júnové číslo časopisu Ruženec

//Júnové číslo časopisu Ruženec

V dnešnej dobe sme svedkami toho, ako mnohí ľudia sú nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojenských konfliktov, prírodných katastrof alebo rôznych nešťastných udalostí. V takýchto situáciách hľadajú útočisko u svojich príbuzných a známych alebo im pomoc poskytujú rozličné charitatívne organizácie či štátne inštitúcie… V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame našu pozornosť na invokáciu Útočisko hriešnikov.

V deviatej a desiatej kapitole Lukášovho evanjelia v rubrike „Biblické okienko“ si povieme viac o nevľúdnych Samaritánoch, rozhnevaných učeníkov a milosrdnom Samaritánovi.

Biblické drobničky rozpovedajú príbeh o biblickom Jóbovi, človekovi, ktorý musel znášať ťažké životné rany.

V druhej časti obnoveného seriálu „Viera v umení“ na strane 31 až 35 sa dozviete viac o bojovníčke z Arku, ktorej sa Angličania báli viac ako francúzskych vojakov.

Môj starší brat bol šikovný, múdry a spoločenský. Rád sa zdržiaval medzi kamarátmi a popíjal s nimi najprv pivo, a neskôr i iné liehoviny. Rodičia ho napomínali, prosili, aby s tým prestal… začítajte sa do svedectva o Pompejskej novéne a mojom bratovi alkoholikovi.

Naše pútnické kroky dnes nasmerujeme do gréckokatolíckej katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky, v ktorej je katedra košického eparchu… Viac sa o tejto katedrále dočítate v článku fr. Rafaela Tresu OP na strane 22 až 23.

Ak hľadáte Šťastie“ tak v rubrike „Impulzy“ sa dočítate kde ho nájdete.

2019-09-24T08:23:07+02:00