Aktuality

/Aktuality

november 2023

Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove,7.-10. december 2023

2023-10-25T17:10:32+02:00

Prorok Izaiáš v Starom zákone takto opisuje Mesiáša: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ […]

Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove,7.-10. december 20232023-10-25T17:10:32+02:00

október 2023

Stretnutie dominikánskej rodiny

2023-11-06T12:52:29+01:00

Drahí členovia dominikánskej rodiny, s radosťou Vás pozývame na naše spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční 11. novembra 2023 od 10.00 hod. v Košiciach. […]

Stretnutie dominikánskej rodiny2023-11-06T12:52:29+01:00

Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej

2023-10-09T08:39:24+02:00

Pozývame vás na slávnosť RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE do Ružencovej Záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Uskutoční sa v UTOROK, 10. OKTÓBRA 2022. […]

Slávnosť Ružencovej Panny Márie vo Vyšnej Šebastovej2023-10-09T08:39:24+02:00

Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach

2023-10-03T09:22:38+02:00

Bratia dominikáni spolu s Dominikánskym mariánskym centrom Vás srdečne pozývajú na slávnosť Ružencovej Panny Márie do dominikánskeho kostola v Košiciach. […]

Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Košiciach2023-10-03T09:22:38+02:00

september 2023

august 2023

Celodiecézne kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára v Obišovciach

2023-08-25T19:59:37+02:00

Milí ruženčiari, otec arcibiskup, mons. Bernard Bober, pozýva všetkých, osobitne ružencové bratstvá na Fatimskú sobotu do Obišoviec. Pri tejto príležitosti bude požehnaný nový vonkajší oltár v pútnickom areáli diecéznej svätyne. Podrobnosti k slávnosti […]

Celodiecézne kňazské rekolekcie a požehnanie nového vonkajšieho oltára v Obišovciach2023-08-25T19:59:37+02:00

júl 2023

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

2023-07-19T11:37:24+02:00

Bratia dominikáni pozývajú všetkých členov ružencových bratstiev na slávnosť Panny Márie Snežnej, patrocínium Baziliky Santa Mária Maggiore v Ríme, ku ktorej je dominikánsky kostol v Košiciach pričlenený. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 5. augusta 2023 v […]

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie2023-07-19T11:37:24+02:00

apríl 2023

marec 2023

Stretnutie členov ružencových bratstiev 20.5.2023

2023-03-27T13:28:50+02:00

Dominikánske mariánske centrum Vás srdečne pozýva na Stretnutie ružencových bratstiev v kostole dominikánov Košice 20.5.2023. Hlavnou témou stretnutia je Mária v mojom každodennom živote a prihovorí sa Vám […]

Stretnutie členov ružencových bratstiev 20.5.20232023-03-27T13:28:50+02:00

január 2023

PÔSTNE Duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach, 23.-26. marca 2023 !!! ZRUŠENÉ !!!

2023-02-28T11:45:16+01:00

Milí ruženčiari, srdečne vás pozývam na exercície, ktoré budú vychádzať z hlbokého tajomstva našej viery. V duchu sa prenesieme v priestore a čase do Nazareta. Lebo práve tam sa stretá pokorná Božia veľkosť s […]

PÔSTNE Duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach, 23.-26. marca 2023 !!! ZRUŠENÉ !!!2023-02-28T11:45:16+01:00