Časopis

/Časopis

február 2024

Februárové číslo časopisu Ruženec

2024-02-06T14:09:04+01:00

V Pôstnom období častejšie rozjímame o Kristovom utrpení a o jeho prebolestnej Matke. […]

Februárové číslo časopisu Ruženec2024-02-06T14:09:04+01:00

január 2024

Januárové číslo časopisu Ruženec

2024-02-06T14:05:55+01:00

Existuje dar, ktorý každý z nás dostávame od Boha a ktorý nám v ťažkých situáciách pomáha nezísť z cesty, aj keď je náročná. Je to dar, ktorý nám pomáha urobiť ďalší krok, aj keď máme málo síl. Ten dar má meno. Voláme ho nádej. [...]

Januárové číslo časopisu Ruženec2024-02-06T14:05:55+01:00

december 2023

Decembrové číslo časopisu Ruženec

2023-12-04T10:46:06+01:00

Otvoril som oko len natoľko, aby mi doň nevošlo veľa svetla. Určite je už viac ako sedem hodín. Zaostrím na budík – nesvieti. Na mobile vidím 24. 12. Počkať… Áno, je Štedrý deň, v našej domácnosti deň veľmi, veľmi štedrý na robotu všetkého druhu. [...]

Decembrové číslo časopisu Ruženec2023-12-04T10:46:06+01:00

november 2023

Novembrové číslo časopisu Ruženec

2023-11-03T10:00:37+01:00

Žiadna z eucharistických modlitieb nie je taká preniknutá rôznymi odkazmi na Sväté písmo ako Štvrtá anafora. […]

Novembrové číslo časopisu Ruženec2023-11-03T10:00:37+01:00

október 2023

Októbrové číslo časopisu Ruženec

2023-10-02T11:41:24+02:00

Púte k milostivému obrazu Panny Márie v Obišovciach sa v ostatných rokoch tešia stále väčšiemu záujmu zo strany mariánskych ctiteľov. […]

Októbrové číslo časopisu Ruženec2023-10-02T11:41:24+02:00

september 2023

Septembrové číslo časopisu Ruženec

2023-09-11T14:51:41+02:00

Brat Paul-Dominique do noviciátu dominikánov vstúpil v roku 1986 v Štrasburgu. V štúdiu teológie pokračoval v Lille a Paríži, na kňaza bol vysvätený v roku 1993.  […]

Septembrové číslo časopisu Ruženec2023-09-11T14:51:41+02:00

august 2023

Augustové číslo časopisu Ruženec

2023-09-21T09:15:56+02:00

Konečne sa nám podarilo vyraziť si spolu s manželkou von bez detí. A na celý víkend! Plánovali sme to už hádam stokrát a vždy buď jedno z detí ochorelo, alebo nemohli starí rodičia, ktorým sme ich chceli zveriť do opatery. Skrátka, spoločný víkend bez [...]

Augustové číslo časopisu Ruženec2023-09-21T09:15:56+02:00

júl 2023

Júlové číslo časopisu Ruženec

2023-09-21T09:26:56+02:00

Na strane 8 a 9 vám prinášame info zo stretnutia ruženčiarov v Košiciach. Stretnutie členstov ružencových bratstiev a mariánskych ctiteľov, ktoré sa každoročne koná v dominikánskom kostole v Košiciach v tretiu májovú sobotu, tento rok pritiahlo pútničky a pútnikov zo 63 ružencových bratstiev, prevažne [...]

Júlové číslo časopisu Ruženec2023-09-21T09:26:56+02:00

jún 2023

Júnové číslo časopisu Ruženec

2023-09-21T09:27:03+02:00

Na strane 8 a 9 vám prinášame report s názvom: ADOM – dominikánska mládež kde sa dočítate, že už pred viac ako siedmimi rokmi sa bratia dominikáni a sestry dominikánky rozhodli vytvoriť priestor a možnosť pre mladých ľudí […]

Júnové číslo časopisu Ruženec2023-09-21T09:27:03+02:00

máj 2023

Májové číslo časopisu Ruženec

2023-09-21T09:27:08+02:00

Rozhovor s Mons. Nicolom Girasolim, apoštolským nunciom na Slovensku, viedol brat Bruno Donoval, OP, šéfredaktor časopisu Ruženec. Tento pútavý rozhovor […]

Májové číslo časopisu Ruženec2023-09-21T09:27:08+02:00

apríl 2023

Aprílové číslo časopisu Ruženec

2023-09-21T09:27:47+02:00

Vrcholiace Pôstne obdobie ponúka príležitosť zamyslieť sa nad prítomnosťou Panny Márie na Golgote, o ktorej evanjelista Ján len stručne uvádza, že „pri Ježišovom kríži stála jeho matka“ (19, 25). Čo vtedy prežívala? Aký význam […]

Aprílové číslo časopisu Ruženec2023-09-21T09:27:47+02:00

marec 2023

Marcové číslo časopisu Ruženec

2023-09-21T09:27:54+02:00

Má sa člen Živého ruženca pri dennej modlitbe svojho desiatku, ak mu práve pripadlo prvé tajomstvo niektorého ruženca, vždy modliť aj úvodné modlitby (Verím v Boha, Otče náš, 3-krát Zdravas’, Mária s prosbami a Sláva Otcu)? Otázka súvisí aj s posledným desiatkom. […]

Marcové číslo časopisu Ruženec2023-09-21T09:27:54+02:00