Časté otázky

/Časté otázky

január 2022

Stretnutia ruženčiarov v čase pandémie

2022-01-20T10:21:41+01:00

Milí ruženčiari! Už niekoľko mesiacov prežívame náročné obdobie súvisiace s pandémiou ochorenia Covid-19, ktoré zasiahlo aj život našich ružencových spoločenstiev. Viacerí ste sa na nás obrátili s otázkou, ako a či vôbec je vhodné organizovať každomesačné stretnutie členov Živého ruženca. Odpoveď je pomerne jednoduchá: ak vám to okolnosti umožňujú, pokračujte v každomesačných stretnutiach; ak [...]

Stretnutia ruženčiarov v čase pandémie2022-01-20T10:21:41+01:00

december 2018

Stretnutie ružencového bratstva (4) – obsah mesačného stretnutia

2018-12-19T22:18:06+01:00

Je tu záver série krátkych článkov o tom, ako by malo fungovať ružencové bratstvo (RB). Hovorili sme, že praktické otázky súvisiace s chodom RB riešia Stanovy ružencových bratstiev. Že jasným poznávacím znakom RB je fakt, že sa členovia Živého ruženca raz v mesiaci stretnú na dohodnutom mieste, kde sa [...]

Stretnutie ružencového bratstva (4) – obsah mesačného stretnutia2018-12-19T22:18:06+01:00

Stretnutie ružencového bratstva (3) – príprava

2018-12-03T11:56:53+01:00

V predchádzajúcich častiach tohto seriálu o tom, ako funguje obnovené ružencové bratstvo (RB), sme si pripomenuli, že jasným poznávacím znakom toho, že pri našom kostole RB pôsobí, je dohodnutý konkrétny dátum, čas a miesto, kde sa všetci členovia Živého ruženca raz v mesiaci spolu pomodlia a riešia všetky záležitosti súvisiace so životom ich RB, vrátane [...]

Stretnutie ružencového bratstva (3) – príprava2018-12-03T11:56:53+01:00

Stretnutie ružencového bratstva (2) – dĺžka stretnutia

2018-12-03T11:54:54+01:00

V prvom dieli nášho seriálu o obnove ružencového bratstva sme hľadali odpoveď na otázku, čo je jasným poznávacím znakom toho, že máme pri našom kostole ružencové bratstvo (RB). A odpovedali sme: Je ním dohodnutý konkrétny dátum, čas a miesto, kde sa všetci členovia Živého ruženca raz v mesiaci povinne spolu pomodlia posvätný ruženec [...]

Stretnutie ružencového bratstva (2) – dĺžka stretnutia2018-12-03T11:54:54+01:00

Stretnutie ružencového bratstva (1) – poznávací znak

2018-12-03T11:53:00+01:00

Jednou z obzvlášť dôležitých úloh pri obnovovaní ružencových bratstiev (RB) na území Slovenska bola príprava jednotných pravidiel činnosti RB. Dnes už sú tieto pravidlá dané v záväznej podobe v dokumente nazvanom Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Stanovy RB presne definujú, čo znamená byť členom ružencového bratstva, ako sa ním možno stať a zároveň riešia [...]

Stretnutie ružencového bratstva (1) – poznávací znak2018-12-03T11:53:00+01:00

V čom spočíva služba horliteľa ružencového bratstva?

2018-12-03T11:50:19+01:00

Ak chcete, aby vaše ružencové bratstvo (RB) bolo spoločenstvom, ktoré vás obohacuje a pomáha vám na ceste ku kresťanskej dokonalosti, je potrebné mať za horliteľa RB osobu, ktorá má predpoklady na túto službu. Je iba na vás – členoch RB – ako bude vaše ružencové bratstvo vyzerať. Vy máte možnosť slobodne [...]

V čom spočíva služba horliteľa ružencového bratstva?2018-12-03T11:50:19+01:00

Kto je horliteľ ruže? A kto je horliteľ ružencového bratstva?

2018-12-03T11:45:47+01:00

Aký je rozdiel medzi službami horliteľa ruže a horliteľa ružencového bratstva? Kto je horliteľ ruže? Ružencové bratstvo (RB) sa skladá z členov Živého ruženca, Svätého ruženca a Večného ruženca. Živý ruženec sa člení na ruže – 20 členné skupinky. Každá ruža má svojho horliteľa ruže, ktorého si volia spomedzi seba členovia v ruži. [...]

Kto je horliteľ ruže? A kto je horliteľ ružencového bratstva?2018-12-03T11:45:47+01:00

Praktické rady k obnove ružencového bratstva

2018-12-03T11:40:37+01:00

Praktické rady Čo s vyplnenými prihláškami členov ružencového bratstva? 1) Prihlášky členov Živého ruženca uchováva novozvolený horliteľ RB, prípadne ich môžu uchovávať novozvolení horlitelia ruží (každý dostane prihlášky členov svojej ruže). Tieto prihlášky, prosím, neposielajte do Dominikánskeho mariánskeho centra (DMC). Členovia Živého ruženca sa v DMC neevidujú menovite, ich evidenciu má [...]

Praktické rady k obnove ružencového bratstva2018-12-03T11:40:37+01:00

Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo?

2018-12-03T10:26:16+01:00

Ružencové bratstvá (RB) by mali vytvárať tí veriaci, ktorí sa sami a slobodne rozhodli, že na seba berú záväzky, ktoré im z členstva v Živom, Svätom alebo Večnom ruženci vyplývajú. Reorganizácia RB pozostáva z nového zápisu všetkých členov RB, ale aj tých, ktorí by radi do RB vstúpili. K dispozícii by preto mala byť pre každého [...]

Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo?2018-12-03T10:26:16+01:00

Ako poznáme, že je čas uvažovať o obnove nášho ružencového bratstva?

2018-12-03T10:13:42+01:00

Skúste si napríklad položiť otázku, koľko máte ruží vo vašom RB a koľkí sa stretávate na spoločnom stretnutí pri výmene tajomstiev (ak stretnutia vôbec máte). Ak vaše RB má 10 ruží, na spoločnom mesačnom stretnutí by malo byť prítomných 200 ľudí, samozrejme mínus tí, čo sú odcestovaní, chorí, pripútaní na lôžko, či [...]

Ako poznáme, že je čas uvažovať o obnove nášho ružencového bratstva?2018-12-03T10:13:42+01:00

Kedy vymieňať ružencové tajomstvá?

2018-12-03T10:08:34+01:00

V Stanovách ružencových bratstiev na Slovensku sa píše: „Horliteľ ruže má na starosti výmenu tajomstiev posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci alebo v iný vopred stanovený deň na spoločnom stretnutí členov Živého ruženca“ (viď Stanovy RB, Živý ruženec, čl. IX., bod 4). Čo toto ustanovenie v praxi znamená? Jedným zo znakov [...]

Kedy vymieňať ružencové tajomstvá?2018-12-03T10:08:34+01:00

Ako vymieňať ružencové tajomstvá?

2018-12-03T10:04:18+01:00

Jedným zo základných záväzkov člena Živého ruženca v ružencovom bratstve (RB) je denne sa pomodliť desiatok ruženca, ktorý mu je pridelený v rámci pravidelného mesačného stretnutia členov Živého ruženca. Ak si každý člen ruže plní svoj záväzok, v duchovnom zmysle sa takto denne stáva súčasťou celej modlitby ruženca s jej 20-timi tajomstvami. Aby sa [...]

Ako vymieňať ružencové tajomstvá?2018-12-03T10:04:18+01:00